bezpłatna pomoc prawna

Niektóre Punkty Nieodpłatnej Pomocy prawnej ze zmianą lokalizacji

Nadal w Częstochowie funkcjonuje 9 punktów z nieodpłatną pomocą prawną dla mieszkańców. Od nowego roku dwa z nich zmieniły jednak swoją lokalizację. Dwa punkty nadal znajdują się w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, kolejne dwa w siedzibie MOPS przy ul. POW, oraz w budynku ośrodka przy Alei Niepodległości 20/22. Punkt VII funkcjonuje w siedzibie Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie przy Alei Pokoju 12.

 

 

Dwa punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej z Częstochowy cieszą się największym zainteresowaniem w województwie

Mowa o punktach znajdujących się w Urzędzie Miejskim w Częstochowie. Tak wynika z rankingu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego za pierwszy kwartał. W Częstochowie działa w sumie dziewięć Punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej, punktów, w których o poradę prawnika, - według ustawy - może poprosić młodzież do 26. roku życia, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny czy np. seniorzy po ukończeniu 65 lat.