StartWiadomości

Szykują się remonty kolejnych ulic w Częstochowie

Remont na ul. Solnej obejmie m.in. frezowanie nawierzchni jezdni w obrębie skrzyżowania z ul. Karłowicza, poszerzenie drogi na szerokości 1,5 m i na długości 60 m przed skrzyżowaniem z ul. Karłowicza oraz wyrównanie istniejącej podbudowy. Wykonana zostanie także wysokościowa regulacja urządzeń wodociągowych. Inwestycja ma się zakończyć pod koniec października.

W ulicy Dmowskiego zostanie wyfrezowana istniejąca nawierzchnia asfaltowa, i położone nowe krawężniki. Wykonane zostaną też zjazdy do posesji. Prace powinny potrwać do połowy listopada.

Również do połowy listopada powinny zakończyć się remonty ulic: Białoszewskiego i Ossolińskiego. Zakres robót obejmie rozbiórkę nawierzchni z kostki brukowej, nawierzchni bitumicznej i krawężników ulicznych. Pogłębione zostaną też koryta dróg, wykonane wpusty uliczne oraz przykanaliki.

Prace drogowe na skrzyżowaniu ul. Odlewników z ul. Złotą obejmą m.in. rozbiórkę istniejącego wiaduktu i nasypów drogowych, budowę jednopoziomowego skrzyżowania oraz przebudowę odcinka drogi ul. Odlewników (ok. 500m) i odcinka drogi ul. Złotej (ok. 105m). Powstanie też chodnik, kanalizacja deszczowa, oświetlenie uliczne i kanał technologiczny. Drogowcy wyznaczą również rezerwowy pas terenu, na budowę w przyszłości ścieżki rowerowej. Planowany termin zakończenia inwestycji to połowa grudnia.

W tym roku przebudowę przejdzie też ul. Małopolska. Inwestycja przebiegać będzie w trzech etapach. Pierwszy, obejmie wycinkę drzew i krzewów oraz posadzenie nowych w odpowiednich lokalizacjach, budowę skrzyżowań oraz zjazdów publicznych i indywidualnych. Mieszkańcy zyskają też obustronny chodnik. Wybudowana zostanie również kanalizacja deszczowa i kanał technologiczny. Przebudowane zostaną też odcinki dróg gminnych. Drugi etap obejmie budowę zbiornika retencyjno-infiltracyjnego, ziemnego na wody deszczowe, a trzeci demontaż oświetlenia ulicznego od ul. Łódzkiej. Planowany termin zakończenia prac to 10 grudnia.

Zostaw komentarz