Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Szukamy w mieście Aktywnego Seniora i Seniorki

Facebook Twitter

Społeczeństwo się nam starzeje, ale seniorzy robią wszystko, by aktywizować swoich równolatków. Osoby działające również na polu integracji międzypokoleniowej, zachęca do udziału w konkursie wojewoda śląski. Po raz czwarty organizuje konkurs Aktywny Senior i Seniorka w naszym województwie.

fot. czestochowa.pl

Kandydatów do tytułu szuka również na częstochowskim podwórku, dlatego warto zgłosić osoby, które wspierają seniorów, działają na ich rzecz czy prowadzą działalność fundacji i stowarzyszeń. Zgłaszający nie może jedynie nominować siebie. Wystarczy mieć ukończone 60 lat by zostać aktywnym seniorem, Urząd Wojewódzki czeka na kandydatury do 22 października.

Należy wypełnić formularz, podpisać formularz zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz oświadczenie kandydata o ukończeniu 60 lat.

Podpisany formularz wraz z załącznikami należy przesłać z dopiskiem „Konkurs – AKTYWNY SENIOR” w formie elektronicznej (skan) na adres kostiwr@katowice.uw.gov.pl lub za pośrednictwem poczty na adres Śląski Urząd Wojewódzki, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice lub dostarczyć do kancelarii Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, przy ul. Jagiellońskiej 25, pokój 161.

Formularze do pobrania TUTAJ

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj