Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Szukają kandydatów do nagrody dla najlepszych lekarzy i pielęgniarek, kandydaci do 22 III

Facebook Twitter

Trwa w Częstochowie nabór wniosków do nagród im. dr Biegańskiego. To doroczne wyróżnienia dla osób ze szczególnymi osiągnięciami w zawodzie lekarza czy pielęgniarki, za wyjątkową współpracę z pacjentami i zaangażowanie w ochronie zdrowia.

fot. Gerd Altmann/ Pixabay

Kandydatury do nagrody mogą zgłaszać radni, kierownicy placówek służby zdrowia, pracownicy zatrudnieni w placówkach, stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje działające na rzecz służby zdrowia oraz pacjenci w grupie minimum 15 osób. Osobom, które nie są czynne zawodowo może być przyznana nagroda za całokształ działalności na rzecz służby zdrowia.

Jak przypomina Sylwia Bielecka z częstochowskiego magistratu, kandydatów miasto szuka do 22 marca. Nagrody prezydenta Częstochowy mają podkreślić i docenić szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta:

Typując kandydatów należy uwzględnić pozytywne relacje z pacjentami i współpracownikami, postępowanie zgodne z zasadami etyki zawodowej, umiejętność niesienia pomocy potrzebującym, profesjonalizm, działalność społeczną, osiągnięcia na polu naukowym.

Osoby nagrodzone w poprzednich latach, ponownie o prezydencką nagrodę mogą ubiegać się po 3 latach

– dodaje Sylwia Bielecka z Urzędu Miasta.

Wnioski kandydatów do nagrody należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2021 r. w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Waszyngtona 5, 42-217 Częstochowa, wyłącznie na formularzu, lub przesłać:

– drogą pocztową na adres, który widnieje powyżej (o terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu wniosku do kancelarii Urzędu Miasta),
– w postaci elektronicznej z podpisem kwalifikowanym na adres info@czestochowa.um.gov.pl lub złożonym za pomocą platformy SEKAP.

Formularz wniosku dostępny jest na tablicy ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl – zakładka Miasto/Zdrowie/Nagrody Prezydenta w dziedzinie ochrony zdrowia.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj