StartWiadomość dnia Wiadomości

Szkolenia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego

WORD na razie zaprasza na spotkania informacyjno-organizacyjne. Szczegóły zna Mariusz Osyra…

Będzie można w siedzibie ośrodka dowiedzieć się szczegółów na temat cyklu szkoleń na te stanowiska. W piątek 21 września przydatne informacje zostaną opublikowane dla potencjalnych instruktorów oraz egzaminatorów. WORD zaprasza kandydatów na takie stanowiska do siedziby przy ul. Hallera. Warto jednak pamiętać że aby być egzaminatorem trzeba spełniać szereg wymogów. Między innymi trzeba mieć ukończony z wynikiem pozytywnym kurs kwalifikacyjny potwierdzony zaświadczeniem. Z kolei kandydat na instruktora musi legitymować się np. orzeczeniem psychologicznym, które potwierdza brak przeciwwskazań do wykonywania takiego zawodu. Oczywiście na obydwa stanowiska potrzebne jest doświadczenie za kółkiem i brak przeciwwskazań zdrowotnych.

Zostaw komentarz