Radio Jura Home

Moje Miasto Moje Radio • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Szkolenia w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego

Facebook Twitter

Trzeba być najpierw dobrym kierowcą, ale można dzięki szkoleniom zostać w Częstochowie instruktorem nauki jazdy lub egzaminatorem. Takie przygotowanie zainteresowanych osób zapewni Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego.

WORD na razie zaprasza na spotkania informacyjno-organizacyjne. Szczegóły zna Mariusz Osyra…

Będzie można w siedzibie ośrodka dowiedzieć się szczegółów na temat cyklu szkoleń na te stanowiska. W piątek 21 września przydatne informacje zostaną opublikowane dla potencjalnych instruktorów oraz egzaminatorów. WORD zaprasza kandydatów na takie stanowiska do siedziby przy ul. Hallera. Warto jednak pamiętać że aby być egzaminatorem trzeba spełniać szereg wymogów. Między innymi trzeba mieć ukończony z wynikiem pozytywnym kurs kwalifikacyjny potwierdzony zaświadczeniem. Z kolei kandydat na instruktora musi legitymować się np. orzeczeniem psychologicznym, które potwierdza brak przeciwwskazań do wykonywania takiego zawodu. Oczywiście na obydwa stanowiska potrzebne jest doświadczenie za kółkiem i brak przeciwwskazań zdrowotnych.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj