Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Studiowanie zdalne rodzi problemy, przyznają władze UJD. Jakie są szanse na powrót w mury uczelni?

Facebook Twitter

Już właściwie możemy być pewni, że studenci nie wrócą w tym roku do nauki stacjonarnej. Jest jednak szansa, że na skutek masowych szczepień, kolejny rok akademicki będzie przypominał normalnie studiowanie.

Na to czeka młodzież, pracownicy naukowi i władze częstochowskiego uniwersytetu.

Mam nadzieję, że to będzie ostatni rok akademicki, w którym w ten sposób pracujemy i kolejny będzie już prowadzony w trybie stacjonarnym. Nie mogę w tym momencie powiedzieć o ostatetcznych decyzjach. Może się okazać, że ograniczenie działania uczelni zostanie odwieszone. Możliwe, że taka decyzja zapadnie np. w czerwcu. Z wypowiedzi ministerialnych wynika, że być może decyzja pozostanie w gestii rektorów i będę wtedy bardzo dokładnie analizować zapotrzebowanie kierunków na kształcenie stacjonarne.

Jak mówi prof. Anna Wypych-Gawrońska, rektor Uniwersytetu Jana Długosza, sprawa nie jest prosta. Uczelnia musi wziąć pod uwagę fakt, że studenci opuścili stancje i akademik, są oddaleni od miasta w swoich domach. Powrót do budynków uniwersytetu może być rozłożony w czasie:

Studenci muszą w przypadku powrotu do zajęć stacjonarnych wrócić, przyjechać do Częstochowy. Bardzo to bierzemy pod uwagę, żeby nie utrudnić studentom możliwości ukończenia zajęć w formie zdalnej. Z dużym prawdopodobieństwem tak ten semestr będzie wyglądał do końca. Na pewno będzie to kształcenie hybrydowe, zależy to od specyfiki kierunku. Realizacja efektów uczenia się zakłada zajęcia stacjonarne, także to jest podstawą. Każdy kierunek analizuje to w odniesieniu do własnej specyfiki, do efektów uczenia się.

Niemal cały rok akademicki oznaczał dla studentów przesiadywanie przed ekranami komputerów. Hybrydowo połączono tylko naukę na kierunkach, gdzie ćwiczenia laboratoryjne były dla nich niezbędne. Niestety zdalna nauka rodzi problemy:

Bliski jest oczywiście jest kontakt kierunków i wydziałów ze studentami. My równocześnie uruchomiliśmy poradnię psychologiczną, wsparcie psychologiczne dla studentów w okresie pandemii. Wielu studentów korzysta z pomocy psycholicznej, którą organizował Zakład Psychologii i Wydział Nauk Społecznych. Kilkudziesięciu studentów zwracało się ze swoimi problemami do dyżurujących tam nauczycieli akademickich, także mam pełną świadomość, że studiowanie zdalne, studiowanie bez kontaktu stacjonarnego dla studentów jest trudnym doświadczeniem. Na bieżąco analizujemy wszelkie problemy. Wiemy, że mogą pojawić się też problemy techniczne i staramy się je rozwiązywać.

Doświadczenia tego nietypowego roku akademickiego uczelnia będzie się starała wykorzystać w przyszłości, być może cyfryzacja i studiowanie online usprawni też cały proces w kolejnych latach. Mówiła prof. Anna Wypych-Gawrońska, rektor Uniwersytetu im. Jana Długosza.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj