StartWiadomość dnia Wiadomości

Studenci Politechniki Częstochowskiej protestują. Sprawą zajmie się MNiSW

Część żaków nie zgadza się jak mówią „na manipulowanie przy wyborach elektorów i patologie w samorządzie studenckim”.

– to głos studentów, którym nie podobają się „rażące nieprawidłowości” na Politechnice Częstochowskiej. Rektor uczelni zorganizowała specjalne spotkanie, w którym uczestniczyli żacy, ale też prorektorzy Politechniki

– dodaje prof. Maria Nowicka- Skowron. Sytuacja związana z wyborami na Politechnice Częstochowskiej z każdym dniem się zaostrza, mowa jest nawet o próbach zastraszania protestujących studentów..

„Nie można dopuścić do sytuacji, że władze rektorskie gonią za studentem, żeby uzyskać od niego protokoły wyborcze”…

Spotkanie władz uczelni ze studentami za nami. Czy żacy są zadowoleni z efektów swoich działań?

W środę (6.04.) zaplanowano nadzwyczajne posiedzenie Senatu uczelni z przedstawicielami komitetu protestacyjnego. Jeżeli studenci nie dojdą do porozumienia z władzami uczelni to na czwartek zapowiadają strajk.

Sprawą zajmuje się już Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Doradca ministra Jarosława Gowina, Piotr Mueller, zwrócił się do prof. Marii Nowickiej – Skowron o „o pilne przesłanie pełnej dokumentacji związanej z procedurą wyborczą w ramach kolegium elektorów. Ponadto ministerstwo analizuje skargi w pozostałych obszarach działalności władz Politechniki Częstochowskiej. W najbliższym czasie zostaną podjęte decyzje o przeprowadzeniu kontroli”.

Zostaw komentarz