Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Straż Miejska podsumowała 2020 rok w liczbach

Facebook Twitter

Podsumowano własną aktywność mundurowych i podejmowane interwencje. Tych funkcjonariusze podjęli w naszym mieście ok 31 tys.

fot. sm.czestochowa.pl

Okazuje się, że większość kończyło się nie mandatami, a pouczeniami:

Prawie 15 tys. interwencji to telefoniczne zgłoszenia na stanowisko dyżurnego. Zdecydowana większość z interwencji kończyła się pouczeniami. Częstochowscy strażnicy miejscy podjęli około 31 tys. 225 interwencji, z czego 14 tys. 672 pochodziły na telefoniczny wniosek mieszkańców.

Liczne są działania, które są następstwem sytuacji zaobserwowanych przez miejski monitoring. Trafiają one też do innych służb, szczególnie w poważniejszych zagrożeniach czy naruszeniach prawa. Niektóre z zakłóceń porządku są nagminne, ocenia dla nas Artur Kucharski:

7600 wykroczeń przeciwko obyczajności, przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości, przeciwko urządzeniom użytku publicznego, bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, spokojowi i porządkowi publicznemu, utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Ponadto ze względu na koronawirusa strażnicy musieli podjąć jeszcze dodatkowe działania w trakcie walki z pandemią. Miniony rok można podsumować też skalą nałożonych kar. Straż wypisała bowiem tysiące mandatów:

Wykonując czynności służbowe strażnicy miejscy nałożyli 22 tys. 377 pouczeń, wypisali 4 023 mandaty, co daje prawie 13% wszystkich interwencji i skierowali 103 wnioski o ukaranie do sądu. Zrealizowali też w poprzednim roku 755 interwencji ujawnionych przez operatorów miejskiego monitoringu.

2020 rok w liczbach podejmowanych interwencji podsumował Artur Kucharski ze Straży Miejskiej w Częstochowie.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj