Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Strategia PCz do 2027 roku: Zainwestują w zaplecze laboratoryjne i badawcze, chcą większej współpracy

Facebook Twitter

Politechnika Częstochowska przedstawiła Strategię Rozwoju na lata 2023 - 2027. Ma opierać się na 4 filarach w obszarze: nauki, dydaktyki, współpracy z otoczeniem oraz zarządzania uczelnią.

Będą m.in. ważne przedsięwzięcia w obszarze dydaktycznym, na czym powinni skorzystać przyszli studenci:

Anna Korombel: Pozyskanie akredytacji certyfikatów dla kolejnych nowych kierunków kształcenia, żeby ci potencjalni przyszli studenci mogli wybierać z nowych, nowoczesnych kierunków. Przymierzamy się do modernizacji wyposażenia laboratoriów na wszystkich wydziałach, sal dydaktycznych, a także do zakupu specjalistycznego oprogramowania, środków audiowizualnych, kontynuacji też zakupów nowoczesnej aparatury, która pozwoli podnieść poziom nowoczesności naszych sal, naszych laboratoriów, naszej uczelni.

– mówi Anna Korombel, prof. Politechniki Częstochowskiej, pełnomocnik rektora do spraw strategii uczelni. O plany rozwoju pytaliśmy też rektora prof. Norberta Sczygiola:

Norbert Sczygiol: Bardzo mi się podobała ta strategia, jest bardzo optymistyczna. Jeżeli do 2027 r. uda nam się zrealizować 70 proc. tej strategii – będzie bardzo dobrze, jeżeli 50 proc. – to będzie bardzo źle. My już realizujemy pewne rzeczy, które są zapisane, ale jeszcze nie były wcześniej ogłoszone, np. w tej chwili podjęliśmy prace nad stworzeniem nowego kierunku związanego z elektrowniami atomowymi.

Strategia zakłada znaczny rozwój w badaniach

W obszarze nauki uczelnia postawiła sobie m.in. rozwój kluczowych dyscyplin, międzynarodowe badania, czy rozwój infrastruktury laboratoryjnej. To nie wszystkie założenia:

Anna Korombel: Chcemy bardzo duży nacisk położyć na rozwój laboratoriów, na rozwój miejsca, gdzie powstają nasze wynalazki, nasze późniejsze patenty. Chcemy, żeby docierały nie tylko i były wykorzystywane przez podmioty najbliższe w regionie, naszego otoczenia społeczno-gospodarczego, ale żebyśmy byli poprzez nie rozpoznawani w Polsce, w Europie, a jak dzisiaj powiedziałam na całym świecie. Może dalej jesteśmy już na Marsie, przecież nasz łazik marsjański tam się porusza. Więc żeby ta naukowość i te patenty powstawały, nacisk jest bardzo duży na modernizację zaplecza laboratoryjnego.

W ramach nowej strategii rozwoju, Politechnika Częstochowska dąży również do zwiększenia współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym i poprawy efektywności zarządzania. Przypomnijmy Politechnika ma też nowego prorektora ds. rozwoju, funkcję tę pełni od stycznia dr hab. inż. Marek Warzecha.

Zobacz także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj