Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Starostwo Powiatowe. To będzie ostatnia ale bardzo ważna sesja w tym roku

Facebook Twitter

We wtorek 29.12 w siedzibie starostwa przy ul. Sobieskiego spotkają się Radni Powiatowi. W porządku XXI Sesji znalazły się dwie finansowe uchwały. Jedna dotyczy zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego, druga - to uchwała w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na rok przyszły. Sesja rozpocznie się o godzinie 10.00. 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XXI Sesji i powitanie.

2. Stwierdzenie prawomocności obrad.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.

6. Informacja z działalności Starosty i Zarządu w okresie międzysesyjnym, referent starosta K. Smela.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Częstochowskiego na lata 2020 – 2027, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 1/XXI/2020.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu częstochowskiego na 2020 rok, referent skarbnik K. Toczko, druk nr 2/XXI/2020.

9. Korespondencja Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym, referent przewodniczący rady A. Kubat.

10. Wnioski i oświadczenia radnych; komunikaty.

11. Zamknięcie obrad XXI Sesji.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj