Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Śląsk razem z PCK. List intencyjny w sprawie współpracy

Facebook Twitter

Razem chcą promować ideę honorowego krwiodawstwa i zdrowy tryb życia. Dziś (15.11. o 10.30 ) w Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach podpisany zostanie list intencyjny w sprawie współpracy urzędników marszałka z PCK.

PCK to organizacja, która w Polsce działa od ponad 100 lat. Zajmuje się upowszechnianiem międzynarodowego prawa humanitarnego, promocją honorowego krwiodawstwa czy pomocą ofiarom klęsk żywiołowych i katastrof w kraju i za granicą. Ostatnio Polski Czerwony Krzyż jest zaangażowany w pomoc podczas kryzysu migracyjnego na granicy polsko- białoruskiej.

Podpisy pod listem intencyjnym złożą Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego, Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa oraz Andrzej Kinasiewicz, prezes Śląskiego Oddziału Okręgowego PCK i Bogdan Ogrocki, dyrektor Śląskiego Oddziału PCK.

TREŚĆ LISTU:

Województwo Śląskie jest regionem, którego jednym z najważniejszych priorytetów rozwoju są działania dotyczące sfery zdrowia. Główne cele polityki zdrowotnej ukierunkowane są na zapewnienie powszechności dostępu do profilaktyki i świadczeń zdrowotnych oraz podnoszenie jakości usług medycznych z zachowaniem równych praw dla wszystkich, co pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego i poprawę warunków życia w regionie. W zakresie ochrony zdrowia województwo śląskie wyróżnia się nie tylko w skali kraju, ale także na arenie międzynarodowej. W regionie funkcjonuje szereg jednostek ochrony zdrowia na wysokim poziomie, które mogą pochwalić się specjalistycznym sprzętem i wysoko wykwalifikowaną kadrą medyczną.

Z tych względów ważne jest podjęcie współpracy Województwa Śląskiego ze Śląskim Oddziałem Okręgowego Polskiego Krzyża w Katowicach, który m.in. działa na rzecz ratownictwa i ochrony ludności, prowadzi szkolenia w tym zakresie oraz szkolenia z pierwszej pomocy, prowadzi działalność charytatywną, realizuje zadania z pomocy społecznej, w tym usługi opiekuńcze, prowadzi placówki interwencji kryzysowej oraz działa na rzecz osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz prowadzi działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzi działalność w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom, patologiom społecznym.

Niniejszy list intencyjny stanowi wyraz woli współpracy w zakresie promocji Województwa Śląskiego jako regionu wspierającego wszelkie inicjatywy związane z podnoszeniem poziomu wiedzy z zakresu ochrony zdrowia oraz wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem.

W ramach działań podejmowanych przez władze województwa w regionie funkcjonuje Sejmik Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego, który zajmuje się rozwijaniem i umacnianiem współpracy na rzecz poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami.

Strony deklarują intencję współpracy w celu realizacji działań na rzecz podnoszenia wśród mieszkańców województwa śląskiego świadomości w zakresie idei honorowego krwiodawstwa, zdrowia i zdrowego stylu życia. Ponadto strony deklarują wolę współdziałania w zakresie popularyzacji postaw humanitaryzmu, wyrównywania szans i integracji społecznej osób zagrożonych marginalizacją społeczną oraz wspomagania rozwoju społeczności lokalnych i wzmacniania mechanizmów partycypacji społecznej.

 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj