Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli do likwidacji

Facebook Twitter

Samorządowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie do likwidacji. Miało by to stać się za niespełna rok. Samorząd przygotował już intencyjną uchwałę do przedstawienia Radzie Miasta.

fot. Free-Photos/ Pixabay

Dlaczego i kiedy ośrodek będzie likwidowany? Pytaliśmy w Urzędzie Miasta.

Od września 2021 roku, byłaby to konsekwencja zmian w prawie, które odebrały miastu realny wpływ na sieć doradztwa metodycznego oraz powierzanie zadań doradców metodycznych. Zgodnie z ministerialnym rozporządzeniem i skierowaniem Kuratora Oświaty doradcy dotychczas zatrudnieni w SODzie trafili już do Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli WOM w Częstochowie.

Informował nas rzecznik Włodzimierz Tutaj. Potrzebna będzie jeszcze stosowna decyzja i zgoda radnych częstochowskich, ale też niezbędne w razie likwidacji będzie przeniesienie zatrudnionych tam specjalistów do innych ośrodków oświatowych.

Część pracowników Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli zasiliła z kolei w ramach reorganizacji Biuro Finansów Oświaty, pozostali będą mogli zostać przeniesieni do innych placówek oświatowych miasta, natomiast będzie potrzebna jeszcze ewentualna uchwała już o likwidacji Samorządowego Ośrodka Doskonalenia.

Podsumowuje Włodzimierz Tutaj, rzecznik Urzędu Miasta Częstochowy. Temat będzie wracał podczas przyszłorocznych posiedzeń Rady Miasta.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj