StartWiadomość dnia Wiadomości

Rzecznik praw konsumenta w Częstochowie: blisko 700 spraw w ubiegłym roku!

Trafiło tu kilkaset spraw związanych z reklamacjami, nieuczciwymi kontrahentami i niefrasobliwie zawartymi umowami na towary i usługi.

Jesteśmy coraz lepiej zorientowani, jakie prawa przysługują konsumentom – ocenia rzecznik Wojciech Krogulec, ale ciągle nie znamy swoich praw w takim zakresie jak powinniśmy…

Naszym rozmówcą był Wojciech Krogulec, miejski rzecznik konsumentów w Częstochowie.

Zostaw komentarz