Radio Jura Home

Moje Miasto Moje Radio • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Rada Miasta zgodna ws. utworzenia województwa częstochowskiego

Facebook Twitter

Przez aklamację - jednomyślnie - uzgodnione stanowisko Rady Miasta w Częstochowie w sprawie utworzenia województwa częstochowskiego. Przyjęto je - jak pisze rzecznik Urzędu Miasta Włodzimierz Tutaj - ponad politycznymi podziałami na dzisiejszej (10.12.) sesji.

Jak czytamy w dokumencie adresowanym do premier Beaty Szydło radni popierają wszelkie, efektywne działania  na rzecz jak najszybszego powołania województwa częstochowskiego. Jego odrodzenie leży nie tylko w interesie społeczności lokalnej, ale w dobrze pojmowanym interesie całego kraju.

STANOWISKO RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY W SPRAWIE UTWORZENIA WOJEWÓDZTWA CZĘSTOCHOWSKIEGO
(projekt)

Rada Miasta Częstochowy widzi potrzebę pilnego podjęcia prac nad zapowiadanymi zmianami administracyjnymi kraju, w wyniku których zostanie utworzone województwo częstochowskie.

Odrodzenie województwa częstochowskiego leży nie tylko w interesie społeczności lokalnej, ale w dobrze pojmowanym interesie całego kraju, będąc szansą na bardziej zrównoważony rozwój miast, powiatów i subregionów.

Mamy potencjał społeczny, gospodarczy, ekonomiczny, naukowy oraz kulturowy, by sprostać wszystkim wyzwaniom stawianym przed nowym województwem. Skorygowany podział administracyjny państwa powinien w większym stopniu uwzględniać więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe charakterystyczne wyłącznie dla danego regionu.

Obszar województwa częstochowskiego ma szansę stanowić zwarte geograficznie terytorium, którego społeczność posiada wspólne cechy i dążenia służące rozwojowi własnej tożsamości oraz postępowi cywilizacyjnemu i kulturowemu. Powstanie województwa częstochowskiego będzie impulsem do dalszego rozwoju całego regionu.

Rada Miasta Częstochowy popiera wszelkie, efektywne działania  na rzecz jak najszybszego powołania województwa częstochowskiego.

Otrzymują:

  • Prezes Rady Ministrów Beata Szydło
  • Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński
  • Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski
  • Parlamentarzyści Ziemi Częstochowskiej

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj