Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Rada Miasta przeciwna wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego dot. aborcji

Facebook Twitter

Za nami październikowa sesja miejskich radnych. Rada Miasta Częstochowy przyjęła w czwartek stanowisko sprzeciwiające się wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uznania za niezgodne z Konstytucją przepisów dotyczących aborcji.

Stanowisko ma trafić do prezes Trybunału Kontytucyjnego, zostanie przesłane do premiera Mateusza Morawieckiego oraz częstochowskich parlamentarzystów. Treść stanowiska znajdziecie na naszej stronie radiojura.pl. Odrębne stanowisko przedstawił klub Prawa i Sprawiedliwości.

Treść stanowiska Rady Miasta Częstochowy uchwalonego 29 października 2020 r. w czasie sesji Rady Miasta przy 17 głosach „za”, 4 „przeciw” i 2 „wstrzymujących się”:

Jako Rada Miasta Częstochowy stanowczo sprzeciwiamy się wyrokowi quasi Trybunału Konstytucyjnego w sprawie uznania za niezgodne z Konstytucją przepisów dotyczących aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, a tym samym ograniczeniu praw obywatelskich i praw człowieka.

Stanowisko to jest głosem ogromnej liczby częstochowianek i częstochowian oraz znacznej części polskiego społeczeństwa. Wypowiedzenie przyjętego dotychczas w Polsce kompromisu aborcyjnego jest niemoralne, skazuje kobiety na piekło.

Żaden podmiot nie ma etycznego prawa zmuszać kobiet do kontynuowania ciąży z nieodwracalnymi wadami płodu, powodującymi śmierć dziecka zaraz po urodzeniu lub też skazującego dziecko na życie zależne od opiekuna. Nie można mówić o byciu „za życiem” jednocześnie skazując kobiety, często już matki, na noszenie pod sercem przez 9 miesięcy dziecka tylko po to, aby chwilę po porodzie były one zmuszone je pochować. Wpływ na stan zdrowia i stan psychiczny wielu kobiet, a tym samym całych rodzin będzie nieodwracalny i jest niemożliwy do przewidzenia. Należy wyraźnie zaznaczyć, iż dotychczasowy kompromis nie narzucał kobietom oraz ich rodzinom konieczności aborcji, pozostawiał taką możliwość. Dziś, polskie kobiety i polskie rodziny zostały pozbawione możliwości wyboru.

Jako organ uchwałodawczy chcemy również podkreślić, że skrajnie nieodpowiedzialne jest wszczynanie wyrokiem tak ogromnego konfliktu społecznego w czasie gigantycznego wzrostu zachorowań wirusa COVID-19. Nawoływanie do walki z kobietami oraz ponowne dzielenie Polek i Polaków na tych walczących w słusznej sprawie i na tych, których pobudki, w ocenie rządu, są błędne, przyczyni się do wzrostu fali protestów, a tym samym sprowadzi zagrożenie na życie i zdrowie mieszkanek i mieszkańców naszego kraju.

W 2018 roku przyjęliśmy w gronie radnych stanowisko upamiętniające setną rocznicę uzyskania przez Polki praw wyborczych. To przełomowe wydarzenie w historii naszego kraju umożliwiło nadanie kobietom należnego im miejsca w hierarchii społecznej. Nasi przodkowie, dzięki podjęciu decyzji umożliwiającej kobietom realne współdecydowanie o rzeczywistości, wykonali milowy krok w rozwoju społeczeństwa i dali przykład innym narodom jak ważna jest rola kobiet w odradzającym się Państwie. Karygodnym jest próba odbierania głosu oraz decyzyjności kobietom, karygodne jest zmuszanie kobiet do ponownej walki o ich podstawowe prawa, dlatego jako Rada Miasta Częstochowy wzywamy do poczynienia natychmiastowych kroków mających na celu przywrócenie zaakceptowanego prze większość środowisk kompromisu aborcyjnego.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 31 lipca 2021