Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Przez koronawirusa pogorszyła się sytuacja na rynku pracy w Częstochowie i powiecie

Facebook Twitter

W ciągu ostatniego roku przybyło w naszym regionie prawie 2 tys. osób bezrobotnych. To jednak nie są ostateczne dane. Liczba osób bezrobotnych może wzrosnąć.

O statystyki i podsumowanie 2020 roku zapytaliśmy dyrekcję częstochowskiego pośredniaka.

Dane urzędu są jasne. Tak wzrosło bezrobocie od stycznia o około 2000 osób bezrobotnych w rejestrach urzędu jest więcej. Dość powiedzieć, że jeżeli chodzi o województwo śląskie z 3,9 do 4,8 punktu procentowego, w mieście Częstochowa z 3 do 4,1, natomiast w powiecie częstochowskim 6,5 do 8 punktu procentowego. Są to znaczne ilości. Tutaj wzrost jest zdecydowanie większy niż w mieście Częstochowa i 1 punkt procentowy w mieście a 1,5 punktu procentowego w powiecie częstochowskim to jest to znaczny wzrost

– zauważa Piotr Urbaniak – dyrektor PUP w Częstochowie. Ile jeszcze może przybyć osób bezrobotnych w związku ze zwolnieniami grupowymi?

Szereg firm zgłosiło do nas wnioski o zwolnienia grupowe, część się ziściła. Tutaj z ostatnich informacji jest jedno zwolnienie grupowe na 239 osób zgłoszone do urzędu. W tej chwili 23 osoby są zwolnione z tej grupówki, natomiast zobaczymy, jak się dalej rozwinie sytuacja.

Wzrost bezrobocia przełożył się także na ilość ofert pracy jaka wpłynęła w tym roku do Powiatowego Urzędu Pracy…

W styczniu zeszłego roku było 456 ofert, o które przybyło w urzędzie, natomiast stan na chwilę obecną na koniec grudnia to jest 67 więcej tylko, więc tutaj spadek w liczbie ofert jest znaczący. My się staramy cały czas aktywizować osoby bezrobotne. Urząd pracuje w takim systemie półotwartym, natomiast bezrobotni mają kontakt z naszymi doradcami klienta bądź w formie telefonicznej, oczywiście jeżeli bardzo potrzebują się z doradcą spotkać to mają również taką możliwość osobiście, natomiast telefonicznie bądź mailowo się kontaktują.

Czy Powiatowy Urząd Pracy wypłaca już środki z tarczy 6.0?

Na chwilę obecną jesteśmy na etapie zawierania umów z chętnymi przedsiębiorcami, którzy zgłosili się do nas z wnioskiem o wypłatę środków w ramach tarczy 6.0. Myślę, że w najbliższych dniach rozpoczniemy takie wypłaty. Wypłaciliśmy w ramach tarczy pierwszej, którą obsługiwaliśmy, w ramach pożyczek około 18 tys. przedsiębiorców skorzystało z oferty tej tarczy i jestem zaskoczony, bo w tarczy 6.0 wpłynęło na chwilę obecną około 250 wniosków. Ja mam wiedzę, że około 2,5 tys. podmiotów gospodarczych mogłoby takie wnioski złożyć

– wyjaśnia Piotr Urbaniak dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie.

PUP przypomina, że w celu udokumentowania wykorzystania środków dofinansowania oraz potwierdzenia wykonania warunków umowy (art. 15zzb, 15zze, 15zze2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) Pracodawca przedkłada:
Formularz rozliczeniowy, dostępny na stronie Urzędu
Kalkulator wynagrodzeń, osobno za każdy miesiąc przyznanego wsparcia

Kwota środków wydatkowanych na dofinansowanie wskazana w formularzu rozliczeniowym musi być zgodna z posiadanymi dokumentami księgowymi.
Urząd Pracy w celu wyjaśnienia wątpliwości może poprosić o kopie dokumentów potwierdzających wypłatę wynagrodzenia pracowników objętych umową.

Powyższe dokumenty winny być złożone do Powiatowego Urzędu Pracy w terminie 30 dni po zakończeniu okresu dofinansowania.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 31 lipca 2021