Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Przetarg ruszył, trwają wyliczenia na placu budowy. Kiedy będzie nowy wykonawca DK1?

Facebook Twitter

Poprzednie konsorcjum, które prowadziło przebudowę DK1 na częstochowskim odcinku wzywa miasto do zapłaty naliczonej kary umownej. Chodzi o kwotę 27 mln złotych. Jednocześnie Miejski Zarząd Dróg ogłosił nowy przetarg i zmierza do szybkiego wznowienia przerwanych prac.

fot. czestochowa.pl

Wiadomo, że musi rozstrzygnąć procedurę wyłonienia firmy, co oznacza, że przez kolejne miesiące inwestycja poczeka na niezbędne roboty. Przymiarki do znalezienia budowniczego już trwają:

Maciej Hasik: W ślad za poprzednimi decyzjami związanymi z rozwiązaniem umowy z poprzednim konsorcjum wykonawczym, chcemy teraz wyłonić wykonawcę, który będzie gwarantował terminowe wykonanie tych prac. Procedura postępowania przetargowego – przetarg nieograniczony, dostępny jest szczegółowy zakres, specyfika na stronie MZD. Potencjalni wykonawcy będą mogli zaznajomić się ze specyfikacją i poznamy ich oferty za około miesiąc

Przetarg został ogłoszony

– wyjaśniał Maciej Hasik – rzecznik MZD w Częstochowie.

Trwają wyliczenia, ile udało się zrobić w obrębie inwestycji poprzedniemu wykonawcy, dopiero po inwentaryzacji plac budowy będzie można przekazać następcy

– informuje zarząd.

Maciej Hasik: Do tego czasu finalizowane jeszcze będą procedury związane z przekazaniem placu budowy przez poprzednią ekipę wykonawczą, kwestia rozliczenia dotychczasowych prac, inwentaryzacji stanu budowy, tak żeby po spełnieniu procedur biurokratycznych – niezbędnych, jeśli chodzi o prawo zamówień publicznych, móc przystąpić później niezwłocznie do – już fizycznie na placu budowy – prac i przekazać ten plac budowy temu, kto się zobowiąże do wykonania tego zadania w terminie do końca 2023 roku, bo taki termin jest oczekiwany przez Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie.

Przypomnijmy, że miasto nie było zadowolone z tempa prac, nierealny stał się też termin ukończenia przebudowy DK1 do lata 2023 roku. Dotychczasowe konsorcjum wykonawców oczekiwało ponadto dodatkowych funduszy na dokończenie budowy:

Maciej Hasik: Poprzednia konfiguracja zdaniem MZD tego już w żaden sposób nie gwarantowały, stąd były potrzebne poważne kroki i w ślad za nimi te procedury. Czekamy na rozwój wypadków. W interesie miasta było i jest to, żeby w taki sposób ten temat był procedowany, by móc strategiczne zadanie dla miasta i jego mieszkańców, dla podatników za publiczne pieniądze doprowadzić do szczęśliwego końca

– argumentował Maciej Hasik, rzecznik MZD. Miasto planuje, że nowa firma upora się z dokończeniem przebudowy al. Wojska Polskiego i postawieniem brakujących kładek oraz estakady, do końca przyszłego roku.

 

Zobacz także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 4 marca 2024