Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Przemoc wobec dzieci. Fundacja „To Ja Dziecko” już ma kilka udanych interwencji

Facebook Twitter

Od lutego tego roku działa powołana u nas Fundacja To Ja Dziecko - im. Kamila Mrozka. Jej utworzenie było próbą pomocy dzieciom przed zjawiskiem przemocy, bezpośrednim następstwem aktywności na tym polu była śmierć 8-letniego Kamilka.

przemoc wobec dzieci

Przemoc wobec dzieci – fundacja To Ja Dziecko już interweniuje

Już udało się rozpropagować szerzej jej działania oraz podjąć ważne interwencje, także poza Częstochową.

Piotr Kucharczyk: Tak naprawdę nie chcemy robić tylko w Częstochowie, dlatego, że fundacja będzie działała w całej Polsce. Jesteśmy fundacją, która ma w zakresie działania Polskę, a być może później również sprawy za granicą. Muszę powiedzieć, że już jedną z interwencji za granicą podjęliśmy. Chodziło o chłopczyka, którego matka biła na wizji, na TIK-TOK-u. I tutaj z naszej strony wyszła interwencja do niemieckich służb. Także już wyszliśmy poza granice kraju. Opowiem o początkach tej fundacji, dlatego że ona miała być pierwotnie powołana nie jako fundacja imienia Kamilka Mrozka z Częstochowy, a miała być powołana dla niego.

Mówi prezes częstochowskiej fundacji Piotr Kucharczyk. Fundacja To Ja Dziecko podejmuje działania interwencyjne, ale też stawia na większą świadomość, budowanie odpowiednich zachowań społecznych i zmianę zachowań w sytuacjach przemocowych.

Piotr Kucharczyk: Cały czas coś robimy. Już zgłaszają się do nas ludzie, osoby indywidualne, prywatne, które proszą nas o wsparcie z różnego rodzaju ciężkimi sprawami dotyczącymi krzywdzenia dzieci. To, co mamy w planach, to w zasadzie wszystko, co zapisaliśmy w statucie. Mamy oczywiście jako cel główny walkę z przemocą wobec dzieci. Natomiast jeżeli chodzi o sposoby realizacji celów, to jest ich kilka. Będziemy na pewno walczyć ze znieczulicą, brakiem świadomości wśród ludzi. Wiemy, że jest dość nikła, jeżeli chodzi o wiedzę o tym, co się dzieje z dziećmi krzywdzonymi. Często dziecko płacze za ścianą, ludzie sobie to jakoś tłumaczą, a być może temu dziecku się dzieje krzywda.

Być może w przyszłości pojawią się nowe pomysły na projekty edukacyjne, które pozwolą uświadomić mieszkańcom konieczność reagowania i aktywnego braku przyzwolenia na przemoc wobec dzieci.

Piotr Kucharczyk: Chcielibyśmy też uświadamiać ludzi, edukować ich, działać tak aktywnie na rzecz dzieci krzywdzonych. Przynajmniej w trzech przypadkach dziecko udało się zabezpieczyć dzięki tym naszym interwencjom i myślę, że w tym kierunku będziemy szli. Edukacja, uświadamianie, walka ze znieczulicą. Są również działania związane ze zmianą prawa, dlatego, że wiemy dobrze, że nawet jeśli jest jakieś prawo w tej chwili, są jakieś procedury, to często one są nie przestrzegane, ale też wiemy, że to prawo niestety nie jest doskonałe.

Informował prezes Fundacji To Ja Dziecko im. Kamila Mrozka z Częstochowy – Piotr Kucharczyk.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj