Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Przed nami 41. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Haliny Poświatowskiej

Facebook Twitter

Do udziału w roku 85 rocznicy urodzin częstochowskiej poetki zachęca Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie . Konkurs ma na celu pobudzanie aktywności twórczej w dziedzinie poezji, promocję utalentowanych poetów ale też integrację środowisk literackich.

Kto może wziąć udział? Konkurs jest adresowany do twórców po debiucie (dla autorów po debiucie książkowym lub prasowym) oraz debiutujących, których wiersze nie były dotąd publikowane. W konkursie mogą brać udział poeci z kraju i z zagranicy, piszący w języku polskim, w wieku od 16 lat. Warunkiem jest nadesłanie zestawu wierszy zawierającego do 5 utworów własnego autorstwa i o dowolnej tematyce, nie publikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich ani nie nagradzanych w innych konkursach poetyckich.

Prace konkursowe należy przesłać do 10 września br. do godz. 14.00 wyłącznie drogą elektroniczną na adres poezja@rok.czestochowa.pl Nadesłany zestaw wierszy powinien być opatrzony słownym godłem oraz odpowiednim opisem „debiut” lub „po debiucie”. Do wiadomości należy dołączyć w formie skanu wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszenia (do pobrania ze strony internetowej organizatora www.rok.czestochowa.pl).

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 13 lipca 2024