Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Projekt pomocowy dla Ukraińców w naszym mieście. Podpowiada i pomaga MOPS

Facebook Twitter

MOPS w Częstochowie rozpoczął realizację projektu mającego na celu wsparcie rodzin ukraińskich, które opuściły swój kraj z powodu wojny. Skorzystają uchodźcy, którzy przebywają obecnie w Częstochowie.

O jego szczegółach Olga Dargiel, rzecznik MOPS-u:

Olga Dargiel: Jest to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. MOPS realizuje zadania w ramach jednego z trzech projektów. Na te projekty środki zewnętrzne otrzymała Gmina Miasto Częstochowa. MOPS realizuje projekt – część 3, natomiast pozostałe dwa projekty z tego obszaru realizuje Urząd Miasta Częstochowy (część 1) i jedna z organizacji pozarządowych (część 2). Projekt przewiduje różnego rodzaju usługi z zakresu wsparcia rodzin. Wszystkie oferowane w ramach projektu są bezpłatne.

To łącznie trzy rodzaje wsparcia, dotyczą m.in. pomocy ze strony asystentów integracyjnych. Ich rolę pełnią wykfalifikowani pracownicy socjalni miejskiego ośrodka:

Olga Dargiel: Taki asystent pomoże osobom, które przyjechały z Ukrainy zaaklimatyzować się w nowym miejscu, w tym przejść przez procedury prawne, a także sprawy konieczne do załatwienia w obszarze społecznym, zawodowym, bytowym. A więc m.in. wskaże obowiązujące przepisy prawa, zasady załatwienia spraw urzędowych, uzyskania dokumentów, tłumaczeń. Poinstruuje jak skorzystać z opieki medycznej, zapisać dzieci do placówek oświatowych, wesprze w poszukiwaniu miejsca pobytu, zatrudnienia

Projekt proponuje potrzebującym również pomoc psychologiczną. Ponadto można wziąć udział w warsztatach, wykładach i dyskusjach…

Olga Dargiel: Tutaj tematyka będzie różnorodna. Będzie dostosowywana na bieżąco do potrzeb osób, które zgłoszą się do projektu. Przewidziano m.in. takie tematy jak problem odnalezienia się w nowej, Polskiej rzeczywistości i społeczności, przedstawienia najważniejszych przepisów polskiego systemu prawnego – zarówno dotyczące praw obywateli Ukrainy, jak i zasad oraz przepisów obowiązujących osoby przebywające w naszym kraju. Również kwestie załatwiania spraw urzędowych, korzystanie z polskiej opieki medycznej, warsztaty dla rodziców dotyczące relacji z dziećmi, kwestii wychowawczych.

Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 120 osób, które uciekły z terenu Ukrainy w związku z wojną, mówi Olga Dargiel z MOPS-u w Częstochowie.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj