Radio Jura Home

Moje Miasto Moje Radio • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Program wsparcia branży turystycznej przygotował Urząd Marszałkowski w Katowicach

Facebook Twitter

"Śląski pakiet dla turystyki" warty jest 3 i pół miliona złotych i składa się z pięciu filarów. To kampanie społeczne, wsparcie wydarzeń turystycznych, wsparcie turystyki zorganizowanej, wsparcie marek i produktów turystycznych oraz wsparcie infrastruktury turystycznej.

Nie ma wątpliwości, że turystyka jest jedną z branż, w którą koronawirus uderza najbardziej.

Dlatego pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego będą wykorzystane na kampanie promujące atrakcje turystyczne Śląska, ale też zachęcające do wybierania produktów lokalnych, do zamawiania jedzenia na wynos z miejscowych restauracji, a gdy będzie można wybrać się w końcu na wycieczkę, ogłoszony zostanie konkurs w którym nagrodzone będą filmiki rejestrujące ten nasz „pierwszy raz po pandemii”. Wybrane punkty turystyczne wyposażone zostaną w bezpłatne zestawy do ochrony osobistej. Będą dotacje dla samorządów, np. na zorganizowanie „dni otwartych” w obiektach turystycznych, by przyciągnąć tam ponownie mieszkańców, ale też w programie mowa o dofinansowaniu wycieczek szkolnych, rajdów, obozów, biwaków i innych form zorganizowania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Promowane będą dobrze znane już marki turystyczne: Jura Krakowsko-Częstochowska, Beskidy, Śląsk Cieszyński, Kraina Górnej Odry oraz produkty turystyczne: Szlak Zabytków Techniki, Szlak Kulinarny Śląskie Smaki, czy Szlak Orlich Gniazd. Można też ubiegać się o wsparcie finansowe np. na rozbudowę szlaków rowerowych.

– o czym w swojej relacji informowała Monika Sokołowska.

FILAR I – KAMPANIE SPOŁECZNE

Planowane są kampanie społeczne promujące atrakcyjność turystyczną województwa śląskiego. W czasie pandemii koronawirusa uruchomione zostaną kampanie w mediach społecznościowych, będące odpowiedzią na apel branży turystycznej – „Nie odwołuj podróży! Zmień termin, ocal turystykę!”.

 •  #SlaskieSmakiNaWynos – Śląska Organizacja Turystyczna gromadzi oferty obiektów gastronomicznych należących do Szlaku Kulinarnego Śląskie Smaki, producentów śląskich produktów tradycyjnych – którzy oferują swoje produkty na wynos (zgodnie z możliwością prowadzenia tego rodzaju działalności w okresie epidemii).
 •  #Wspieramyproduktylokalne – akcja promująca produkty tradycyjne, regionalne, ekologiczne i lokalne wytwarzane na terenie województwa śląskiego i przez rodzimych producentów, zachęcająca do zamawiania produktów do domu. Akcja realizowana wspólnie z Departamentem Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
 •  #Slaskiewirtualnie – prezentacja atrakcyjności turystycznej regionu poprzez materiały filmowe i zdjęciowe – w tym wirtualne wycieczki oraz filmy lotnicze i filmy 360o, promujące atrakcyjność turystyczną województwa za pomocą mediów społecznościowych z wykorzystaniem treści portalu slaskie.travel i innych serwisów
  tematycznych poświęconych turystyce.

W miarę znoszenia ograniczeń związanych z pandemią uruchamiane będą kampanie społeczne zachęcające do odwiedzenia województwa śląskiego i skorzystania z jego bezpiecznej i atrakcyjnej oferty turystycznej.

 •  #SlaskieZapraszamy – kampania będzie zachęcać do wychodzenia z domu i korzystania z atrakcji turystycznych województwa śląskiego, gastronomii, szlaków, etc. W ramach akcji promowana będzie atrakcyjność turystyczna poszczególnych subregionów województwa śląskiego poprzez przygotowane propozycje wycieczek rowerowych i jednodniowych wycieczek w stylu slow, ofertę „Śląskie poza miastem”
  czy „Śląskie po zdrowie”.
 •  #WybieramSlaskie – kampania w zakresie promocji śląskich marek turystycznych: Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Beskidów, Śląska Cieszyńskiego oraz Krainy Górnej Odry oraz atrakcji turystycznych regionu, zachęcająca do przyjazdu do województwa śląskiego, skorzystania z oferty lokalnych przedsiębiorstw, promująca turystykę
  aktywną, zdrowotną, SPA i city breaki. Akcja promocyjna będzie angażować m.in. blogerów podróżniczych o dużych zasięgach w mediach społecznościowych.
 •  #Slaskiepokoronie – zostanie ogłoszony konkurs dla turystów z pierwszej wycieczki turystycznej po pandemii koronawirusa z terenu województwa śląskiego. Najciekawsze filmiki zostaną nagrodzone.
 •  #SlaskieBezpiecznie – akcja skierowana do turystów. Celem akcji będzie podniesienie bezpieczeństwa turystów w województwie śląskim poprzez wyposażenie wybranych punktów turystycznych w regionie w bezpłatne zestawy do ochrony osobistej.
 •  Odpoczywaj w Polsce. Śląskie zaprasza – to część akcji w ramach ogólnopolskiej kampanii ODPOCZYWAJ W POLSCE, przygotowywanej przez Polską Organizację Turystyczną. Śląska Organizacja Turystyczna, jako regionalny partner POT, weźmie w niej udział.

FILAR II – WSPARCIE WYDARZEŃ TURYSTYCZNYCH

Planowane jest wsparcie finansowe dla organizatorów wydarzeń turystycznych w województwie śląskim w ramach zadań własnych Departamentu Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz w ramach zadań w zakresie upowszechniania turystyki, jako dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone organizacjom pozarządowym.

 •  #SlaskieEventy – działania wspierające organizację wydarzeń i imprez o charakterze turystycznym na terenie województwa śląskiego. Wsparcie realizowane poprzez zakup powierzchni reklamowej, czasu antenowego czy usług artystycznych.
 •  Śląskie. Łączy nas turystyka – wsparcie ma na celu odbudowanie ruchu turystycznego w obiektach i atrakcjach turystycznych poprzez dofinansowanie organizacji wydarzeń typu – „dni otwarte” umożliwiających preferencyjne zwiedzanie/korzystanie z obiektu czy atrakcji turystycznej. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych i umożliwia dofinansowanie do 80 proc. kosztów kwalifikowanych.
 •  Współorganizacja i wsparcie wydarzeń promujących marki turystyczne województwa śląskiego w tym m.in. Juromania – Święto Jury Krakowsko-Częstochowskiej, Beskidy WinterGo – otwarcie sezonu zimowego w województwie śląskim.

FILAR III – WSPARCIE TURYSTYKI ZORGANIZOWANEJ

Wsparcie finansowe skierowane do jednostek samorządu terytorialnego na
dofinansowanie zadań, mających na celu pobudzenie turystyki zorganizowanej dla dzieci i młodzieży w województwie śląskim w ramach programu #OdkryjSlaskie.

 •  #OdkryjSlaskie – akcja ma na celu wsparcie organizatorów turystyki, przede wszystkim turystyki szkolnej oraz usług przewodnickich poprzez zagospodarowanie czasu wolnego uczniów w formie wycieczek, rajdów, obozów, biwaków, kursów i innych form aktywności, wykorzystujących atrakcje turystyczne województwa śląskiego. To forma zachęcenia nauczycieli i rodziców do organizacji wycieczek szkolnych – zorientowana na bliskie wyjazdy i poznanie własnego regionu. Warunkiem wsparcia zadania będzie organizacja wycieczki autokarowej z minimum jednym noclegiem, pełnym wyżywieniem i usługą przewodnicką obejmująca minimum 5 atrakcji turystycznych w województwie śląskim. Wsparcie będzie udzielone w formie dotacji
  celowej dla gmin.

FILAR IV – WSPARCIE MAREK I PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH

Wykorzystując potencjał turystyczny województwa śląskiego, w tym marki turystyczne: Jurę Krakowsko-Częstochowską, Beskidy, Śląsk Cieszyński, Krainę Górnej Odry oraz certyfikowane produkty turystyczne: Szlak Zabytków Techniki, Szlak Kulinarny Śląskie Smaki, Szlak Orlich Gniazd, wzmocnione zostaną działania, mające na celu
rozwój i promocję tej oferty.

 •  Europejski Szlak Dziedzictwa Kulturowego Paulinów – trwają prace nad powstaniem szlaku i produktu turystycznego w obszarze turystyki kulturowej i religijnej województwa śląskiego.
 •  Kraina Górnej Odry – w ramach nowopowstałej marki turystycznej w województwie śląskim opracowywana jest oferta turystyczna, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wodnej i turystyki rowerowej.
 •  Kajakiem przez Śląskie – powstaje nowy produkt turystyczny, wykorzystujący potencjał śląskich rzek i zbiorników wodnych. Obecnie Śląska Organizacja Turystyczna prowadzi audyt pięciu rzek w województwie śląskim pod kątem nowych szlaków kajakowych – szlaki kajakowe na rzekach: Warta, Liswarta, Ruda, Odra, Biała Przemsza.
 •  Śląskie. Po zdrowie – to propozycja skierowana na rozwój turystyki zdrowotnej w województwie śląskim. Powstaje oferta promująca potencjał województwa w zakresie turystyki medycznej i turystyki uzdrowiskowej.

FILAR V – WSPARCIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ

Uzupełnieniem wsparcia przedsiębiorców i działań mających na celu pobudzenie popytu są działania planistyczne, projektowe i wykonawcze związane z ogólnodostępną infrastrukturą turystyczną, stanowiącą ważny czynnik pobudzający rozwój oferty turystycznej i wpływającą na decyzję o kierunkach podróży. Województwo śląskie posiada rozwiniętą infrastrukturę turystyczną umożliwiającą tworzenie
nowych szlaków turystycznych.

 •  Szlak Trzech Harnasi
 •  Szlaki kajakowe na rzekach Liswarta i Warta
 •  Szlak rowerowy Lasy Rudzkie

W tym filarze zaplanowane są działania długofalowe, wieloletnie, realizowane w ramach konkursu Śląskie. Łączy nas turystyka. Wsparcie finansowe w zakresie upowszechniania turystyki, udzielane będzie jako dotacja celowa skierowana do jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących oraz jako dotacje celowe zbudżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone organizacjom pozarządowym. Celem dotacji jest rozwój infrastruktury turystycznej w gminach poprzez budowę, rozbudowę, doposażenie, odnowę lub modernizację ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej województwa śląskiego w tym m.in.:
szlaków rowerowych, pieszych, wodnych, wspinaczkowych i infrastruktury
okołoturystycznej.

Koordynatorem „Śląskiego Pakietu dla Turystyki” jest Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Śląska Organizacja Turystyczna.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj