Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Prof. Robert Gasik – pierwszy pracownik, który uzyskał tytuł profesora od czasu utworzenia Wydziału Nauk o Zdrowiu na UJD

Facebook Twitter

Pierwszy pracownik naukowy funkcjonującego od ponad roku wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Długosza otrzymał z rąk prezydenta tytuł profesora. Mowa o doktorze Robercie Gasiku. Z częstochowską uczelnią związany jest od grudnia 2019 roku. Prof. Gasik od 2004 roku jest członkiem Rady Naukowej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, od 2019 roku pełni też obowiązki Prezydenta Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa.

Prof. Robert Gasik w 1987 roku został przyjęty na I Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie. Od trzeciego roku studiów pełnił funkcję przewodniczącego Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Warszawie. Dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1993 r.

W 1994 roku, po odbyciu stażu podyplomowego, podjął pracę zawodową w Klinice Neurologii Centralnego Szpitala Klinicznego Akademii Medycznej w Warszawie na stanowisku młodszego asystenta, a następnie asystenta. W 1997 roku zdał z wyróżnieniem egzamin specjalizacyjny I stopnia w zakresie neurologii. W 1998 roku przystąpił do konkursu, który pomyślnie zakończył. Rozpoczął stypendium doktoranckie w Instytucie Reumatologii w Warszawie. W 2002 r. na podstawie przedłożonej rozprawy doktorskiej pt. „Wpływ dyskopatii lędźwiowego odcinka kręgosłupa na funkcję stawów biodrowych” uchwałą Rady Naukowej Instytutu Reumatologii uzyskał tytuł doktora nauk medycznych. W trakcie studiów doktoranckich, w roku 2000 uzyskał tytuł specjalisty II stopnia w dziedzinie neurologii.

W 2002 roku podjął pracę w Klinice Spondylo-Neurochirurgii i Neurologii (obecnie Klinika Neuroortopedii i Neurologii) Instytutu Reumatologii w Warszawie na stanowisku starszego asystenta, a następnie adiunkta. Od 2004 roku do chwili obecnej jest członkiem Rady Naukowej Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji. W roku 2008 został powołany na stanowisko zastępcy Kierownika Kliniki Spondylo-Neurochirurgii i Neurologii Instytutu Reumatologii, a następnie od 2010 roku pełnił funkcję p.o. Kierownika Oddziału Spondylo-Neurochirurgii Kliniki Reumoortopedii Instytutu Reumatologii. W 2010 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

W 2011 roku w Instytucie Reumatologii na jego wniosek złożony Radzie Naukowej Instytutu została utworzona Klinika i Poliklinika Neuroortopedii i Neurologii. Od początku istnienia Kliniki pełni funkcję kierownika Kliniki.W tym samym roku, na podstawie przeprowadzonego przewodu habilitacyjnego, ocenie dorobku naukowego i zawodowego oraz przedłożeniu pracy habilitacyjnej pt. „Wpływ dyskopatii lędźwiowego odcinka kręgosłupa na stawy kolanowe”, uchwałą Rady Naukowej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny – ortopedii.

Po pozytywnym przejściu przez procedurę konkursową w latach 2014-2017 był dodatkowo kierownikiem Kliniki Reumoortopedii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, zajmującej się chirurgicznym leczeniem powikłań stawowych chorób reumatycznych.

W 2014 roku został wybrany na stanowisko Prezydenta Okręgu Wschodniego Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa. W 2016 został ponownie wybrany do pełnienia tej funkcji. Od 2017 do 2018 roku był Prezydentem elektem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa. Od 2019 roku wypełnia obowiązki Prezydenta Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa. Prof. Gasik jest pracownikiem Wydziału Nauk o Zdrowiu, pracuje w Katedrze Nauk o Zdrowiu i Fizjoterapii.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj