Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Pracownicy Częstochowskiego Centrum Świadczeń zagrożeni utratą pracy. Protest w ich obronie

Facebook Twitter

Pracownicy Częstochowskiego Centrum Świadczeń zagrożeni utratą pracy. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych sprzeciwia się planowanej przez rząd nowelizacji ustawy o pomocy społecznej. Powoduje ona przeniesienie obsługi świadczenia Rodzina 500 plus w całości do ZUS-u. Aktualnie zajmuje się tym w mieście właśnie Częstochowskie Centrum Świadczeń.

fot. ccs.czestochowa.pl

W związku z groźbą likwidacji jednostki związkowcy zorganizowali protest:

Ogólnopolskie porozumienie związków zawodowych 4 sierpnia negatywnie zaopiniowało projekt ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Zawiera on szereg negatywnych i dla pracowników, i dla obywateli kwestii. Działaniami związanymi z programem „Rodzina 500+” zajmują się 11 934 osoby w Ośrodkach Pomocy Społecznej, w jednostkach samorządu. Teraz to zadanie ma zostać przeniesione do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a jednocześnie większość tych pracowników może stracić zatrudnienie

– tłumaczy Sebastian Koćwin z Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. W myśl ustawy w Częstochowie pracę może stracić 30 osób.

Instytucja, którą stworzyliśmy od podstaw, właściwie spełnia swoje zadania wzorowo. Dobrze, że związek zawodowy zabiera głos w tej sprawie, kiedy tworzone jest prawo, które właściwie zapomina o tym, że w centrum uwagi powinien być pracownik. Wspólnie z dyrektorem centrum zastanawiamy się jak rozwiązać problem, który ewentualnie może dotknąć pracowników centrum. Jeżeli świadczenie zostanie przejęte przez ZUS, może być sytuacja, że od 20-kilku do 30 pracowników może być zagrożonych utratą pracy

– argumentował zastępca prezydenta miasta Ryszard Stefaniak. Jak dodaje proponowana ustawa nie była konsultowana z władzami samorządu. Propozycjami zmian są zaniepokojeni pracownicy i dyrekcja placówki:

Dlaczego akurat oszczędności wieloletnie, zaplanowane na długie lata mają odbywać się kosztem wszystkich pracowników, którzy w 2016 roku z ogromnym trudem, z ogromnym zaangażowaniem pracowali po to, żeby w terminie wyszły te świadczenia. Pracownicy są zaniepokojeni, ich miejsca pracy są zagrożone. Szuka się oszczędności. To są pracownicy, którzy się sprawdzili w tych najcięższych momentach, którzy zawsze są gotowi do tego, żeby pracować, przyjmować nowe zadania

– mówiła Lidia Czuma – Imiołczyk, dyrektor Częstochowskiego Centrum Świadczeń. Pracownicy jednostki są rozgoryczeni niepewną sytuacją:

To jest naprawdę ostatni czas. Mówi się o tym już od dosyć dawna. Jest przykro.

Stres jest dopiero przed nami, bo do tej pory jeszcze nic nie wiadomo. Rząd i tak zrobi to, co uważa.

Przypomnijmy, że w związku z planowanymi zmianami, już w sierpniu specjalne stanowisko w obronie pracowników CCS przyjęła też Rada Miasta Częstochowy.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj