Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Powiatowy Urząd Pracy wciąż ma do rozdysponowania pieniądze na aktywizację bezrobotnych

Facebook Twitter

. Są to różne formy wsparcia, z których mogą skorzystać przedsiębiorcy. Planowane są programy: prac interwencyjnych, robót publicznych, staży, refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy i refundacji wynagrodzenia pracownika. W tym ostatnim przypadku chodzi o bezrobotnych do 30 roku życia.

Młode bezrobotne osoby mogą skorzystać z bonów stażowych, zatrudnieniowych, szkoleniowych, bonów na zasiedlenie, oraz szkoleń indywidualnych i dotacji na podjęcie działalności gospodarczej.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 30 marca 2023