Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Posiedzenie Rady Miasta już w czwartek (23.05). Zwyczajna sesja rozpocznie się o 9.00

Facebook Twitter

Regularną pracę rozpoczyna Rada Miasta. Przed nami w maju zwyczajna sesja z bieżącym porządkiem obrad, którą zwołał przewodniczący Łukasz Banaś. Obrady rozpoczną się w czwartek (23.05.) o godz. 9.00. Co znalazło się w porządku tego posiedzenia?

Posiedzenie Rady Miasta
fot.czestochowa.pl

Posiedzenie Rady Miasta

Pojawi się gorący temat odnośnie zadań z zakresu pieczy zastępczej i wspierania rodziny. Radni pochylą się też nad zagadnieniami z zakresu pomocy społecznej. Zapowiadana jest debata nad raportem o stanie miasta oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezydentowi Częstochowy wotum zaufania.

Rada Miasta rozpatrzy sprawozdania finansowe za rok 2023 i z wykonania budżetu za ubiegły rok. Po czym będzie głosowanie nad udzieleniem absolutorium dla prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka. Wróci kwestia długów Miejskiego Szpitala Zespolonego czy dzierżawy dla kupców z centrum handlowego na Promenadzie Czesława Niemena. Miejska rada podejmie też uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny czy Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej.

Sesji można przysłuchiwać się online oraz w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy.

Czytaj także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj