Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Porozumienie ws. rozwoju terenów inwestycyjnych w dzielnicy Rząsawa

Facebook Twitter

W dniu 05.10.2021 r. w siedzibie filii Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Częstochowie został podpisany trójstronny list intencyjny w/s rozwoju terenu inwestycyjnego położonego w Częstochowie o pow. 88,1901 ha. Jest to obszar należący do spółki Jurajski Agro Fresh Park S.A., zlokalizowany w dzielnicy Rząsawy, z atrakcyjną lokalizacją w pobliżu węzła autostradowego Częstochowa Północ, położony pomiędzy nowo wybudowaną autostradą A1 a drogą krajową DK 91.

Uczestnikami porozumienia i sygnatorami listu intencyjnego byli: Mirosław Matyszczak – Prezes Zarządu, Artur Sokołowski – Wiceprezes Zarządu, Monika Pohorecka – Wiceprezes Zarządu ze strony Jurajskiego Agro Fresh Parku S.A.; władzami Częstochowy w osobach: Piotra Grzybowskiego – Zastępcy Prezydenta Miasta i Anny Król–Wiśniewskiej – p.o. Naczelnika Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju oraz Janusza Michałka – Prezesa Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A..

Dostrzegając korzyści dla gospodarki lokalnej wynikające z rozwoju terenów inwestycyjnych, a także mając na uwadze aktywizację działalności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy strony podpisały dokument o współpracy, celem promocji terenu inwestycyjnego położonego w dzielnicy Rząsawy w pobliżu węzła autostradowego
i stworzenia w przyszłości Strefy Aktywności Gospodarczej obejmującej grunty inwestycyjne należące do spółki JAFP S.A. Na mocy listu intencyjnego strony zadeklarowały powołanie zespołu, którego celem będzie opracowanie szczegółów działań promocyjnych w celu przyciągnięcia inwestorów i opracowanie harmonogramu działań zmierzających do aktywizacji obszaru. Potwierdza to atrakcyjność nieruchomości i jej znaczenie dla rozwoju Miasta, w tym możliwość stworzenia dużej ilości miejsc pracy, pozyskania nowych przedsiębiorców, zwiększenia potencjału gospodarczego Częstochowy.

Teren w całości jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Miasta Częstochowy w 2019 r., zakładającym przeznaczenie go na cele inwestycyjne, związane z logistyką, funkcjami produkcyjnymi, magazynowymi, obiektami handlowymi, nieuciążliwymi zakładami przemysłowymi.
List intencyjny został podpisany w obecności Posła Ziemi Częstochowskiej Mariusza Trepki, Wicewojewody Śląskiego Roberta Magdziarza, kierownictwa Oddziału Terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Częstochowie w osobach Dyrektora Konrada Jarzyńskiego i Zastępcy Dyrektora Teresy Pali, natomiast inicjatorem podpisania porozumienia był Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Poseł Ziemi Częstochowskiej Szymon Giżyński.

Źródło: informacja prasowa przesłana przez Jurajski Agro Fresh Park S.A. 

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj