StartWiadomości

Ponad 300 niepożądanych zdarzeń zanotowano w minionym miesiącu dzięki kamerom miejskiego monitoringu

Najwięcej, bo 145 przypadków dotyczyło osób leżących w miejscach publicznych. 28 interwencji związanych było z zakłócaniem porządku publicznego, a 24 ze spożywaniem alkoholu w miejscach niedozwolonych. Operatorzy ujawnili też 14 kolizji i wypadków, 6 podejrzeń kradzieży lub niszczenia mienia. Było kilka zdarzeń związanych z przemocą fizyczną, 2 pożary, i kilkadziesiąt innych naruszeń porządku w mieście. Część spraw trafiła na policję, w licznych interwencjach konieczna była pomoc pogotowia.

Zostaw komentarz