StartWiadomość dnia Wiadomości

Pomoc dla byłych pracowników marketu budowlanego

Podczas sesji 19 czerwca Rada Miasta Częstochowy przyjęła stanowisko w sprawie pomocy dla pracowników sieci Praktiker. Dyskutowano o kwestii podjęcia działań pomocowych przez organy i instytucje państwowe wobec znajdujących się w trudnej sytuacji pracowników marketu budowlanego. Tylko w Częstochowie sprawa dotyczy ok. 40 osób.

Przypomnijmy: problemy z wywiązaniem się ze świadczenia pracy leżą po stronie pracodawcy, a pracownicy nie otrzymują wynagrodzeń od kwietnia, a także nie otrzymali wypowiedzeń i świadectw pracy, co z kolei powoduje, że nie mogą ubiegać się o wypłaty z gwarantowanego funduszu świadczeń pracowniczych, ani szukać nowej pracy. W sprawie stanowiska Rady w tej kwestii wszyscy głosowali jednogłośnie. Radni domagają się podjęcia ostatecznych działań przez odpowiednie jednostki i instytucje zmierzające do rozwiązania sytuacji zatrudnionych osób.

Treść stanowiska:

Rada Miasta Częstochowy wyraża swoje głębokie zaniepokojenie sytuacją w jakiej znalazło się kilkudziesięciu pracowników sieci Praktiker w związku z problemami leżącymi po stronie pracodawcy.

Powyższa sytuacja nie pozostaje bez wpływu na rynek pracy w Częstochowie, zwłaszcza, że pracownicy nie otrzymują wynagrodzeń od kwietnia, a także nie otrzymali wypowiedzeń i świadectw pracy, co z kolei powoduje, że nie mogą ubiegać się o wypłaty z gwarantowanego funduszu świadczeń pracowniczych, ani szukać nowej pracy .

Miasto Częstochowa na chwilę obecną udzieliło bezpłatnej pomocy prawnej dla wszystkich poszkodowanych oraz wsparcia z miejskich jednostek m.in. MOPS Częstochowa.
Problem pracowników Praktikera dotyczy w województwie śląskim około 150 osób, natomiast w kraju około 700 osób.

Wobec powyższego apelujemy o podjęcie przez stosowne organy i instytucje państwowe działań zamierzających do jak najszybszego i definitywnego uregulowania sytuacji oraz statusu pracowników sieci Praktiker.

Zostaw komentarz