Radio Jura Home

Moje Miasto Moje Radio • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Politechnika Częstochowska weźmie udział w krwistej olimpiadzie

Facebook Twitter

I Krwista Olimpiada Międzyuczelniana zostanie w marcu rozegrana między siedmioma szkołami wyższymi w województwie śląskim.

Chodzi o zebranie jak największej ilości krwi i promocję idei krwiodawstwa wśród studentów.

Jednym z przystanków na trasie na trasie mobilnych ambulansów Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa będzie Politechnika Częstochowska. Nasza uczelnia wspiera wiele z podobnych akcji prozdrowotnych, prowadząc m.in. akcje rejestracji dawców szpiku. Tym razem przyczyni się do promocji krwiodawstwa. Wraz z innymi ośrodkami akademickimi chce tę modę szerzyć wśród młodych ludzi. Wygra ta uczelnia, której studenci oddadzą najwięcej krwi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa zaopatruje w krew i jej składniki 130 szpitali oraz klinik województwa śląskiego. Dziennie wydaje do szpitalnych banków krwi 200 – 250 litrów tego bezcennego dla zdrowia i życia leku.

Szczegółom olimpiady przyjrzała się Małgorzata Kmieciak.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj