StartWiadomość dnia Wiadomości

Podpisano umowę na budowę autostrady A1 na odcinku Woźniki – Pyrzowice

Jej trasa przebiegać będzie przez powiat lubliniecki i tarnogórski, obszary administracyjne miasta Woźniki oraz gmin Miasteczko Śląskie i Ożarowice. Jak informuje GDKKiA, projektowana autostrada będzie przebiegać również przez teren Międzynarodowego Portu Lotniczego „Katowice” w Pyrzowicach.

Wartość inwestycji to 609 501 183,07 PLN (Brutto).

W ramach tego zadania Wykonawca wykona:

budowę autostrady o długości 15,2 km,
budowę MOP-ów Woźniki Wschód i Zachód  kat. I, z docelowy jej dostosowanie do kat. II i III,
budowę Obwodu Utrzymania Autostrady (OUA) Ożarowice,
budowę obiektów inżynierskich, w szczególności: 1 mostu, 1 estakady nad rzeką, drogą powiatowa i przejściem dla zwierząt, 2 wiaduktów autostradowych w ciągu autostrady, 9 wiaduktów drogowych nad autostradą, 1 kładki technologicznej nad autostradą dla świateł nawigacyjnych lotniska,
budowę elementów odwodnienia autostrady: rowy odwadniające, przepusty, kanalizacja deszczowa, zbiorniki retencyjne,
budowę urządzeń ochrony środowiska: ekranów akustycznych, przejść dla zwierząt: dużych, średnich i małych, płazów, zbiornik zastępczy dla płazów,
przebudowę dróg poprzecznych,
budowę dróg dojazdowych umożliwiających dojazdy do nieruchomości i połączenie z istniejącą siecią dróg
elementy organizacji ruchu – oznakowanie poziome i pionowe,
usunie kolizje infrastruktury technicznej nie związanej z autostradą.

Podstawowe parametry:

długość odcinka 15,2 km
klasa drogi: A
obciążenie nawierzchni: 115kN/oś
prędkość projektowa: 120km/h
typ przekroju: dwujezdniowy dwupasowy z rezerwą pod 3 pas ruchu
szerokość pasa ruchu: 3,75m
szerokość pasa rozdziału 12,50 m w tym opaski wewnętrzne 2x 0,50m
szerokość pasa awaryjnego: 3m
szerokość pobocza gruntowego: 1,25m     kategoria obciążenia ruchu: KR6
pochylenie poprzeczne jezdni na prostej 2,5%

Jednocześnie trwają przygotowania do budowy odcinka Autostrady A1 z Rząsawy do Pyrzowic o łącznej długości 56,9 km. Inwestycja została wpisana do Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2011-2015, finansowana ze środków unijnych z budżetu 2014-2020. Odcinek Częstochowa – Pyrzowice połączy zrealizowane już fragmenty autostrady A1 w woj. łódzkim i dalsze odcinki na północy kraju, z południową granicą państwa, z miastami aglomeracji śląskiej, Portem Lotniczym Katowice w Pyrzowicach oraz odciąży Częstochowę z ruchu tranzytowego.

Autostrada A-1 stanowi element europejskiej sieci autostrad o kierunku północ-południe, dla obsługi ruchu tranzytowego pomiędzy krajami Skandynawskimi a południową częścią Europy. Usytuowana jest w transeuropejskim korytarzu transportowym TINA nr VI Gdańsk ▪ Katowice ▪ Żylina z odgałęzieniem Nr VI B na południu Polski Częstochowa ▪ Katowice ▪ Ostrawa.

Zostaw komentarz