StartWiadomości

PKS pyta o potrzeby przewozowe mieszkańców regionu

Jeśli zdecydujecie się wypełnić ankietę, będzie musieli odpowiedzieć na ponad 10 pytań. M.in. w jakie dni potrzebujecie jechać autobusem np. z Kłobucka czy Mykanowa do Częstochowy i w drugą stronę, o której godzinie korzystać z usług przewoźnika czy jaki jest cel waszej podróży. Wszystkie zgłoszone propozycje będą uwzględniane przy tworzeniu nowego rozkładu jazdy na terenie wspomnianych gmin tworząc optymalną siatkę połączeń komunikacyjnych oraz węzły przesiadkowe. Dodam jeszcze, że dla mieszkańców Gmin: Lipie, Popów, Opatów i Miedźno odbędą się konsultacje społeczne w sprawie opracowania aktualizacji rozkładu jazdy. Konsultacje rozpoczną się w Starostwie w Kłobucku 9 maja o godz. 11.00.

Zostaw komentarz