Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego dla gmin z naszego regionu

Facebook Twitter

10,8 mln zł trafi od marszałka śląskiego do gmin z subregionu północnego na potrzebne inwestycje. To zadania m.in. z gospodarki wodnej. Kto i na jakie cele zyska?

Władze samorządowe w Katowicach chwalą się że dbają również o subregion północny naszego województwa. Dofinansowanie otrzymały bowiem: Blachownia, Janów, Panki, Przyrów, Niegowa, Starcza, Popów, Przystajń oraz Zakład Gospodarki Komunalnej w Janowie i Związek Międzygminny Panki-Przystajń. Zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, potrzebnych dla mieszkańców mniejszych miejscowości jest bardzo wiele.

Dla przykładu Blachownia wybuduje kanalizację w Cisiu, Janów w Bystrzanowicach i Kaczych Błotach. Oprócz tego gmina Mstów będzie mogła środkami zasilić przebudowę targowiska w Cegielni, zbudować odwodnienie i instalacją fotowoltaiczną.

Zadań jest kilkadziesiąt, teraz z marszałkowskim dofinansowaniem. Urząd Marszałkowski przekazał blisko 10,8 mln zł.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj