StartWiadomość dnia Wiadomości

Otworzyli pracownie i podpisali porozumienie o współpracy z przedsiębiorcami

„Pierwszy krok do samodzielności” ma posłużyć w mieście osobom zarówno z niepełnosprawnością intelektualną jak i zaburzeniami psychicznymi. Mówi Paweł Bilski, prezes Fundacji Oczami Brata:

Będziemy chcieli tych naszych podopiecznych przygotowywać do samodzielnego życia, najpierw z takiej perspektywy: nauczmy się wspólnego pracowania, przygotowywania posiłków. Jest pracownia introligatorska, bo zwracamy też uwagę, że w Częstochowie działa Zakład Aktywności Zawodowej, który prowadzi inne stowarzyszenie i oni potrzebują też pracowników z niepełnosprawnością. Dlatego chcielibyśmy przygotowywać naszych podopiecznych, aby w przyszłości mogli takie zatrudnienie podjąć. Odbędą się Dni Otwarte dla pracodawców, gdzie będziemy chcieli wymieniać te dobre praktyki i łączyć osoby niepełnosprawne z tymi, którzy zechcieliby je zatrudniać.

W poniedziałek (14.05.) nastąpiło podpisanie porozumień o współpracy z przedsiębiorcami wspomagającymi osoby z niepełnosprawnością w Częstochowie. Łączna wartość projektu to 1 781 tys. złotych:

Co realizuje nasza fundacja albo z kim współpracuje, aby ten projekt nie był suchym projektem finansowanym z Unii Europejskiej. Wkład jest wniesiony zarówno praca wolontariuszy, jak i praca w ramach wkładu naszego finansowego. Ten projekt realizujemy z Fundacją Imago z Wrocławia, która jest partnerem tego projektu. Nasz każdy podopieczny zostanie wyposażony w takie swoje portfolio z informacjami o tym, co potrafi konkretnie robić – dodaje Paweł Bilski.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Fundacja Oczami Brata, a Partnerem Fundacja Imago.

Zostaw komentarz