StartWiadomości

Osoby niepełnosprawne mają swoich przedstawicieli w magistracie

Przewodniczącą Rady ponownie została Anna Maria Zalewska, jej zastępcą Paweł Bilski, a sekretarzem Jolanta Sulema. Członkami Rady są również Elżbieta Markowska oraz radny Artur Gawroński. Kadencja rady trwa cztery lata.

Posiedzenia rady odbywają się co najmniej raz na kwartał. Zwołuje je przewodniczący rady z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej połowy członków prezydium rady lub na wniosek co najmniej 1/3 liczby członków rady.

Zostaw komentarz