Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Ognisko baletowe w Żarkach szuka nowych tancerzy

Facebook Twitter

W Żarkach szukają baletnic, wraz z końcem wakacji rozpoczynają się przesłuchania do Ogniska Baletowego, jakie działa w tutejszym Miej­sko-Gmin­nym Ośro­dku Kul­tu­ry. Zaproszenie organizatorzy kierują do dzieci i młodzieży.

fot. facebook.com/MgokZarki

Uczestnicy zajęć poznają: ta­niec kla­sycz­ny, ta­niec lu­do­wy, ta­niec współ­cze­sny i rytmikę. Prze­słu­cha­nia dla no­wych uczest­ni­ków od 29 sierp­nia do 8 wrze­śnia. Dzień później zaplanowano uro­czy­ste roz­po­czę­cie roku ba­le­to­we­go. We wrze­śniu roz­po­czy­na się już je­de­na­sty rok dzia­łal­no­ści ogniska.

Wokół Ciebie dzieją się rzeczy ważne lub zabawne?
Nakręciłeś ciekawy film, zrobiłeś dobre zdjęcie?
Interesuje nas wszystko, co interesuje Ciebie i co dla Ciebie jest ważne.
Napisz do Radia Jura TUTAJ!

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 28 maja 2023