Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Od poniedziałku (20.04.) więcej spraw załatwicie w częstochowskim urzędzie miasta

Facebook Twitter

Konkretnie w punkcie kancelaryjnym, który powstał w magistracie w chwili wprowadzenia obostrzeń koronawirusowych. Teraz możecie tam zarejestrować nowy samochód lub pojazd sprowadzony z zagranicy.

Kwestie praw jazdy dla kierowców zawodowych też będą załatwiane. Żeby skorzystać z tej możliwości trzeba się wcześniej umówić telefonicznie, bo w urzędzie nadal obowiązują ograniczenia w obsłudze interesantów z powodu epidemii. W punkcie nadal odbierać można także dowody osobiste, ale wniosek o dowód ciągle trzeba składać drogą elektroniczną.

KOMUNIKAT URZĘDU MIASTA:

Dotychczas punkt kancelaryjny, działający przy wejściu do budynku Urzędu Miasta przy ul. Waszyngtona, nie obsługiwał zakresu spraw związanych z rejestracją pojazdów i prawami jazdy. W tym zakresie prawidłowo wypełnione wnioski można było składać wyłącznie za pośrednictwem operatora pocztowego lub poprzez platformę E-PUAP: https://epuap.gov.pl.

Oczywiście w związku z ciągłym zagrożeniem koronawirusem, nadal preferowane jest przekazywanie korespondencji do Urzędu Miasta drogą elektroniczną lub pocztową. Jednak w ramach ułatwień dla interesantów i sukcesywnego usprawniania pracy Urzędu, mimo trwającej epidemii, rozszerzony został zakres działania wspomnianego punktu kancelaryjnego. Możliwe jest w nim składanie wniosków oraz odbiór dokumentów w tradycyjny „papierowy” sposób.

Obecnie w tym punkcie udostępniono załatwianie spraw związanych z rejestracją pojazdów – jednak tylko nowych i sprowadzanych z zagranicy, a także kwestii związanych z prawami jazdy kierowców zawodowych. W punkcie nadal odbierać można także dowody osobiste, ale wniosek o dowód ciągle trzeba składać drogą elektroniczną. Każdorazowo obowiązkowo trzeba wcześniej telefonicznie umówić się na konkretny dzień i godzinę z właściwym wydziałem. W przypadku spraw związanych z rejestracją pojazdów, prawami jazdy i dowodami osobistymi jest to Wydział Spraw Obywatelskich. W tym zakresie punkt kancelaryjny działa od poniedziałku do piątku w godz. od 8 do 15.

Poza tym punkt służy przede wszystkim do składania dokumentów lub wszczynania spraw, których nie można dostarczyć lub rozpatrzyć w innej formie. Zalecamy jednak telefoniczny kontakt z właściwym wydziałem, referatem lub biurem UM przed przyjściem do punktu w celu złożenia dokumentacji.
Również wszystkie osoby mające sprawy urzędowe będące w toku proszone są – tak jak do tej pory – o kontakt telefoniczny lub drogą elektroniczną z odpowiednimi komórkami UM lub konkretnymi urzędnikami prowadzącymi sprawę.

Przypominamy, że poza punktem kancelaryjnym przyjmującym dokumenty, w sytuacjach wyjątkowych dla interesantów dostępne są wydzielone punkty informacyjno-konsultacyjne w holach wejściowych budynków przy ul. Śląskiej i Waszyngtona. Może w nich przebywać tylko osoba załatwiająca daną sprawę po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z pracownikiem UM. Kontakt odbywa się przy wydzielonym stanowisku z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

W Urzędzie Stanu Cywilnego przy ul. Focha bezpośrednią obsługą mieszkanek i mieszkańców zajmuje się referat zgonów. Jest to związane z koniecznością osobistego odbioru aktu zgonu osoby zmarłej przez przedstawiciela najbliższej rodziny.

Przypominamy także, że urzędowe opłaty należy obecnie wnosić przelewem bankowym, najlepiej korzystając z bankowości elektronicznej.

O kolejnych zmianach w pracy Urzędu Miasta i ewentualnym rozszerzeniu zakresu obsługi interesantów, będziemy informować w miarę rozwoju sytuacji i zmniejszania stanu zagrożenia koronawirusem. Za wszelkie niedogodności spowodowane stanem epidemii – przepraszamy.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj