Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Od piątku wnioski do programu Czyste Powietrze w nowej wersji

Facebook Twitter

Połowa tego miesiąca (15.07) to data, od której przyjmowane będą wnioski w nowej wersji programu Czyste Powietrze. Czyste Powietrze+ wprowadza możliwość przedpłaty inwestycji. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianę starego pieca oraz ocieplenie budynku otrzymają wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu.

Porajski Alarm Smogowy

Będzie można dostać „z wyprzedzeniem” do 50% maksymalnej możliwej kwoty dotacji. Nie trzeba będzie czekać na pieniądze. Na realizację programu Czyste Powietrze+ przeznaczono prawie 2 miliardy złotych. Według szacunków Ministerstwa Klimatu i Środowiska, dzięki tej kwocie z dotacji będzie mogło skorzystać ponad 37 tysięcy rodzin w całej Polsce.

Poziomy finansowania

Poziom podwyższony – maks. 47 tys. zł – wnioskodawcy, których średniomiesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego wynosi:
• 1.564 zł w gospodarstwie wieloosobowym
• 2.189 zł w gospodarstwie wieloosobowym
Poziom najwyższy – maks. 79 tys. zł – wnioskodawcy, których średniomiesięczny dochód na członka gospodarstwa domowego wynosi:
• 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
• 1.260 zł w gospodarstwie wieloosobowym
Jak uzyskać przedpłatę w ramach programu Czyste Powietrze+ ?
• złóż wniosek do WFOŚiGW wraz z umową na wykonanie prac
• WFOŚiGW wypłaci wykonawcy zaliczkę w wysokości 50 proc., a pozostałe 50 proc. 30 dni od zakończenia inwestycji.

Warunkiem wypłaty prefinansowania będzie przesłanie wraz z wnioskiem o dotację umowy zawartej z wykonawcą na przeprowadzenie konkretnych prac.

Dokumenty trzeba będzie składać wyłącznie za pośrednictwem generatora wniosków o dofinansowanie NFOŚiGW (GWD) – z możliwością podpisania wniosku elektronicznie profilem zaufanym, a w przypadku braku takiego podpisu, po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku, wydrukowania formularza, ręcznego podpisania i przesłania pocztą lub przekazania za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.
Rozpatrzenie wniosku zainteresowanej osoby powinno trwać do 14 dni. Następnie w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem będzie uruchomiona transza zaliczkowa na konto wykonawcy, czyli 50 proc. przyznanej wartości dotacji jako część jego wynagrodzenia. Po zrealizowaniu całego przedsięwzięcia właściciel remontowanego domu jednorodzinnego złoży końcowy wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru, który będzie dokumentował wykonanie całości prac oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego przez beneficjanta.

Więcej informacji:

  • w punkcie konsultacyjnym programu „Czyste Powietrze” (ul. Rudzka 13 C)
  • na stronie: NFOŚiGW oraz portalu Beneficjenta WFOŚiGW

Wokół Ciebie dzieją się rzeczy ważne lub zabawne?
Nakręciłeś ciekawy film, zrobiłeś dobre zdjęcie?
Interesuje nas wszystko, co interesuje Ciebie i co dla Ciebie jest ważne.
Napisz do Radia Jura TUTAJ!

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 26 lutego 2024