StartWiadomości

Nowy sprzęt w śląskich więzieniach

Do śląskich więzień trafił również najwyższej jakości sprzęt do wykrywania narkotyków. Jest też nowe oznakowanie na służbowych autach. Już nie skrót: SW, a pełna nazwa: SŁUŻBA WIĘZIENNA. W okręgu katowickim jest 17 pojazdów operacyjno – konwojowych i 6 dużych więźniarek, rocznie jest nimi transportowanych ponad 10 tysięcy więźniów.

Nowoczesne uzbrojenie

W ramach realizowanego od początku 2017 roku programu modernizacji Służby Więziennej formacja systematycznie wyposażana jest w nowoczesny sprzęt (kamizelki, kaski ochronne, kajdanki), uzbrojenie, elektroniczne kompleksowe systemy zabezpieczeń zakładów karnych i aresztów śledczych, urządzenia do prześwietlania paczek i bagaży, a także do wykrywania narkotyków, wykrywacze telefonów komórkowych, systemy sygnalizacji pożarów, systemy depozytowe kluczy.

Walka z narkotykami

Do śląskich więzień trafił również najwyższej jakości sprzęt do wykrywania narkotyków. To laserowy wykrywacz materiałów wybuchowych i narkotyków, który pozwoli kompleksowo sprawdzić substancje, w których mogą znajdować się narkotyki. Służba Więzienna zakupiła również kilkanaście tysięcy wielopanelowych testów do wykrywania narkotyków. Część z nich trafiła do katowickiej Grupy Interwencyjnej Służby Więziennej i będzie wykorzystywana podczas kontroli w aresztach śledczych i zakładach karnych. Testy są stosowane wobec osadzonych, których zachowanie wskazuje na możliwość pozostawania pod wpływem środków odurzających.

Nowe oznakowanie pojazdów służbowych

Nie skrót: SW, a pełna nazwa: SŁUŻBA WIĘZIENNA – to z pozoru niewielka, ale znacząca zmiana, którą można od niedawna zauważyć na samochodach służbowych naszej formacji. Zastąpienie dotychczasowego skrótu pełną nazwą ma ułatwić identyfikację pojazdów. Zmiana wynika z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa: „(…) pojazd Służby Więziennej powinien być oznakowany pasem wyróżniającym barwy granatowej; po obu stronach pojazdu powinny być umieszczone napisy ‘SŁUŻBA WIĘZIENNA’ (…)”. W okręgu katowickim mamy 17 pojazdów operacyjno – konwojowych i 6 dużych więźniarek do transportowania osadzonych. Rocznie jest nimi transportowanych ponad 10 tys.więźniów.

Zostaw komentarz