Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Nowe autobusy elektryczne MPK to jedno z założeń ugody pomiędzy miastem a NFOŚiGW

Facebook Twitter

Częstochowski magistrat zakupił nowoczesne elektryczne autobusy dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Nowe pojazdy wpisują się w miejski program „Lepsza Komunikacja”, ale ich zakup jest też jednym z założeń ugody pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej a MPK, którą sąd zatwierdził w sierpniu 2020 roku.

fot. czestochowa.pl

Dotyczyła tego, że fundusz udzielił kilka lat temu dotacji Miejskiemu Przewoźnikowi na zakup pojazdów hybrydowych, jednak jeden z nich spłonął na trasie, trzeba było je wycofać z użytkowania, przez co nie udało się osiągnąć tzw. efektu ekologicznego. Po wzmocnieniu taboru elektrykami, to założenie ma zostać spełnione:

Tomasz Jamroziński: Miasto jako organizator komunikacji publicznej złożyło wniosek o dofinansowanie zakupu 4 sztuk autobusów elektrycznych. Wniosek uzyskał akceptację i dofinansowanie ze środków unijnych. Jako że MPK w Częstochowie jest jedynym operatorem świadczącym usługę transportu publicznego na podstawie umowy wykonawczej, nowo zakupione autobusy elektryczne zostaną przekazane właśnie temu operatorowi. Po dostawie 4 sztuk autobusów elektrycznych zakupionych przez miasto, spółka MPK będzie posiadała łącznie 19 sztuk autobusów elektrycznych

– wylicza Tomasz Jamroziński z biura prasowego UM. Magistrat wymienia jeszcze inne walory wzmacniania taboru MPK autobusami elektrycznymi:

Tomasz Jamroziński: Polityka zakupowa pojazdów jest prowadzona w taki sposób, aby po pierwsze zmniejszyć efekty emisji zanieczyszczeń do atmosfery, dzięki czemu mieszkańcy będą mieć czyste powietrze, po drugie – należy ciągle i systematycznie prowadzić zakupy nowych pojazdów, czyli dążyć do jak najniższego średniego wieku taboru i potrzecie – zakupy nowych autobusów elektrycznych pozwalają osiągnąć cel zapisany w ustawie o elektromobilności.

Poza nowymi autobusami o napędzie elektrycznym w Częstochowie pojawią się też dwie mobilne stacje ładowania.

Zobacz także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj