Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Nie tylko dodatek węglowy. Nowe świadczenie dotyczące ciepła

Facebook Twitter

Można już ubiegać się o dopłatę do innych niż węgiel źródeł ciepła. Jego wypłatą, tak jak dodatkiem węglowym, zajmuje się Częstochowskie Centrum Świadczeń.

W ramach ustawy z dnia 15 września r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw o dopłatę mogą ubiegać się:

  • w ramach rekompensat przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła, które jest dostarczane do odbiorców ciepła, których działalność nie wymaga uzyskania koncesji, lub jest zwolniona z obowiązku przedkładania taryf dla ciepła do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki w ramach rekompensat,
  • gospodarstwa domowe, dla których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, kocioł olejowy.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest zgłoszenie źródła ciepła do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r

Wzór wniosku i szczegółowe informacje znajdują się na stronie CCŚ.

Dodatek nie dotyczy gospodarstw domowych, dla których rodzajem paliwa stosowanego w głównym źródle ciepła jest gaz ziemny (gaz z sieci).

Do tej pory do Częstochowskiego Centrum Świadczeń trafiło już ponad 11 tysięcy wniosków na kwotę ok. 34,5 mln zł. Miasto skierowało wnioski o przekazanie środków na wypłatę pierwszej transzy środków na dodatki dla osób, które wnioski złożyły najwcześniej, ale na razie pieniądze do miasta nie dotarły. W przypadku przekazania środków przez Wojewodę, Częstochowskie Centrum Świadczeń będzie realizowało wypłaty na bieżąco zgodnie z ilością wydanych informacji.

Źródło: Urząd Miasta Częstochowy (czestochowa.pl)

Zobacz także:

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj