Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Nie dla kopalni na Jurze Krakowsko- Częstochowskiej

Facebook Twitter

Częstochowscy radni chcą uchronić Jurę Krakowsko-Częstochowską przed budową na jej terenie kopalni rud cynku i ołowiu. W przyjętym stanowisku sprzeciwili się przedłużeniu koncesji na badania złóż tych metali na terenie naszego regionu.

fot. Dariusz Staniszewski/ Pixabay

Opinia w sprawie ochrony Jury to efekty udzielonej 29 października przez Ministra Klimatu i Środowiska koncesji na poszukiwania rud cynku i ołowiu na terenie Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Takie badania, które są prowadzone – są od pewnego czasu a tak naprawdę w tej chwili tylko przedłużano koncesję na te badania, mogą w przyszłości skutkować budową kopalni a w konsekwencji doprowadzić do sporej degradacji dużej części terenu Jury, który obecnie stanowi cel turystyczny coraz większej rzeszy turystów nie tylko z Polski, ale także spoza granic naszego kraju.

Mówi Włodzimierz Tutaj, rzecznik Urzędu Miasta w Częstochowie i dodaje:

W stanowisku Rada Miasta nie zgadza się na podejmowanie działań zagrażających przyrodzie w tej części kraju i apeluje, żeby wszystkie aktywności w ramach rozpoznawania struktury geologicznej były prowadzone w kierunku zrównoważonego rozwoju, z zachowaniem walorów turystycznych, walorów przyrodniczych tego terenu dla przyszłych pokoleń. Częstochowa, jak wiadomo, to brama na Jurę Krakowsko-Częstochowską a turystyka jest i będzie dla wielu miast gmin i powiatów jurajskich jednym z fundamentów odbudowy gospodarki po wygaśnięciu obecnej epidemii. Przedłużenie koncesji na badania dla firmy o kolejne 5 lat blokuje możliwość wykorzystania przez właścicieli swoich terenów i w konsekwencji rozwoju gmin jurajskich a zwłaszcza gmin powiatu zawierciańskiego.

Przyjęte stanowisko trafi do do Ministra Klimatu i Środowiska, parlamentarzystów Ziemi Częstochowskiej oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 20 lipca 2024