Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Najlepsi prawnicy z kraju zjechali na naukową konferencję w Częstochowie

Facebook Twitter

Znamienici goście, najtęższe prawnicze umysły i konstytucjonaliści zawitali na Ogólnopolską Konferencję Naukową w Częstochowie. Spotkanie było połączone z jubileuszem 55-lecia pracy naukowej prof. Mariana Grzybowskiego, który miał znaczący wpływ na kształt Konstytucji RP.

Teraz swoją wiedzą dzieli się z częstochowskimi studentami, gdzie wykłada:

To jest taka pełna satysfakcja że uczestniczę w czymś co jest nowe. Ja pochodzę ze starego uniwersytetu, więc powiedzmy te 48 lat, przez które pracowałem na Uniwersytecie Jagiellońskim, to jest nic przy ponad 600 latach funkcjonowania uniwersytetu i wydział prawa. Natomiast w Białymstoku czy teraz w Częstochowie, towarzyszenie tutaj takiej placówki od początku daje pewną satysfakcję, bo widzi się coś  co się buduje od nowa, od podstaw. Urodziłem się na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, więc uważam, że mam pewne zobowiązania do obu tych przymiotników: Krakowska i Częstochowska.

Głównym tematem podczas dyskusji na Wydziale Prawa i Ekonomii UJD, była „Władza wykonawcza w demokratycznym państwie prawnym”. Wydarzenie swoim wystąpieniem i doświadczeniem wsparła prof. Hanna Suchocka, była premier RP.

Tematem przewodnim jest zawsze jakiś temat z zakresu dziedziny prawa ustrojowego, prawa konstytucyjnego i dzisiaj akurat w tym władza wykonawcza w szerokim aspekcie, dlatego przyjechało wielu kolegów, profesorów. Widzę bardzo dużo młodych ludzi i dyskusja na pewno odbiega od dyskusji jaka się toczy w kuluarach politycznych. Jest to dyskusja o charakterze naukowym. Prawo Konstytucyjne jestem prawem, które bardzo styka się z polityką, więc czasami pewne elementy mogą sprawiać wrażenie, że jest to bezpośrednie dotykanie polityki.

Ogólnopolskie wydarzenie miało charakter naukowy, ale przyciągnęło wielu socjologów, obserwatorów życia polityczno-społecznego w kraju. Adresowane było też do młodych i przyszłych prawniczych kadr:

Prawnicy z całej Polski, ale też – i to nie jest przypadkowe – Częstochowa po ostatniej ocenie akredytacji uczelni wyższych, okazuje się że jest ośrodkiem prawniczym, ośrodkiem naukowych na przyzwoitym albo bardzo dobrym poziomie w kraju, więc chcemy też pokazać środowisku prawniczemu, że tu w Częstochowie, jest też na bardzo dobrym poziomie – choć młody ale prężny – ośrodek naukowy prawników na wydziale prawa i ekonomii. Jest dobry zespół, to też było widać w organizacji i ten dobry zespół rokuje na przyszłość.

– ocenia Paweł Ruksza z Katedry Prawa Ustrojowego i Porównawczego w Częstochowie. Świętującego 55-lecie pracy prof. Mariana Grzybowskiego, pytaliśmy też o ocenę przestrzegania prawa przez polityków, którego jesteśmy świadkami na co dzień w naszym kraju:

Patrzę na konstytucję, jako narzędzie żywego organizmu politycznego. I z tej perspektywy mam takie wrażenie, że prawo tą politykę formuje  ale jest to tylko forma, a treść to gra interesów. To są emocje, to są możliwości i z tego punktu widzenia patrzę właśnie na na Prawo Konstytucyjne. Prawo nie jest takim jedynym narzędziem polityki, chodzi tylko o taką rozsądna równowagę pomiędzy interesem politycznym a jego realizację w ramach prawa.

Ogólnopolską konferencję prawników z mikrofonem Radia Jura odwiedził Mariusz Osyra.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj