Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Można już składać papierowe wnioski o zasiłek rodzinny

Facebook Twitter

Ruszyło przyjmowanie papierowych wniosków o zasiłek rodzinny, drogą elektroniczną trwa już od lipca. Przysługuje, jeżeli spełnione są odpowiednie kryteria dochodu.

fot. ccs.czestochowa.pl

Jak informuje Częstochowskie Centrum Świadczeń obecnie dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie może przekraczać kwoty 674 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko z niepełnosprawnościami, to kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 764 zł. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę. Miesięcznie zasiłek rodzinny wynosi 95 zł – na dziecko do ukończenia 5. roku życia, potem 124 zł do ukończenia 18. roku życia i 135 zł – na dziecko w wieku od 18 do 24 lat.

Wnioski na okres zasiłkowy 2022/2023 można składać od 1 lipca drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia również w „papierze” – do 30 listopada 2022 r.

Zasiłek rodzinny przyznawany jest na dany okres zasiłkowy. Trwa on od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego. Oznacza to, iż obecny okres zasiłkowy potrwa do końca października 2022 r., kolejny rozpocznie się od 1 listopada 2022.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 można składać od 1 lipca drogą elektroniczną, natomiast od 1 sierpnia również w formie papierowej, najpóźniej do końca listopada 2022r.

Częstochowskie Centrum Świadczeń przypomina, że prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków do tego zasiłku przysługuje:

 • rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka;
 • osobie uczącej się.

Osobom tym zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli spełniają one kryterium dochodu.

Obecnie dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie może przekraczać kwoty 674 zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko z niepełnosprawnościami, to kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 764 zł.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18. roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia, albo 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Osobie uczącej się w szkole lub w szkole wyższej zasiłek rodzinny przysługuje nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia. W sytuacji ukończenia szkoły wyższej w trakcie ostatniego roku studiów prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia tego roku studiów, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia. Dotyczy to dziecka, które kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, a także osoby uczącej się w szkole lub w szkole wyższej.

Miesięcznie zasiłek rodzinny wynosi:

 • 95 zł – na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
 • 124 zł – na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;
 • 135 zł – na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka;
 • opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego;
 • samotnego wychowywania dziecka;
 • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej;
 • kształcenia i rehabilitacji dziecka z niepełnosprawnościami;
 • rozpoczęcia roku szkolnego;
 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Nie funkcjonują one samodzielnie, są przyznawane jedynie wówczas, gdy mamy prawo do zasiłku rodzinnego.

Więcej informacji w zakładce na stronie Częstochowskiego Centrum Świadczeń:
Świadczenia rodzinne i opiekuńcze

Źródło: Informacja CCŚ

Wokół Ciebie dzieją się rzeczy ważne lub zabawne?
Nakręciłeś ciekawy film, zrobiłeś dobre zdjęcie?
Interesuje nas wszystko, co interesuje Ciebie i co dla Ciebie jest ważne.
Napisz do Radia Jura TUTAJ!

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj

Jak mija dzień? Sprawdź najważniejsze wiadomości z 21 maja 2024