Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

MOPS: Czekają stypendia szkolne, niebawem rusza nabór wniosków

Facebook Twitter

Są pieniądze do wzięcia. W pierwszych dwóch tygodniach nowego roku szkolnego, będzie można ponownie ubiegać się o uzyskanie wsparcia w postaci stypendium szkolnego.

Wnioski dotyczące uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych należy składać w szkołach – w terminie tylko od 1 do 15 września 2020 roku.

Stypendia są przyznawane zarówno uczącym się dzieciom, młodzieży, ale również mogą służyć osobom dorosłym zazwyczaj do ukończenia 24 roku życia, tutaj po szczegółowy katalog tych osób, które mogą skorzystać z tego rodzaju wsparcia odsyłamy na stronę internetową Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Aby otrzymać stypendium w rodzinie jeszcze powinna być zidentyfikowana przynajmniej jedna z okoliczności, która jest zawarta w ustawie o pomocy społecznej, tutaj w szczególności możemy wymienić: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania a także wtedy, kiedy rodzina jest niepełna bądź nastąpiło jakieś zdarzenie losowe. 

– jak dodaje Olga Dargiel z MOPS-u, kluczowe w przyznawaniu stypendium jest tzw. kryterium dochodowe

Obecnie to kryterium dochodowe na osobę w rodzinie wynosi 528 zł. W jaki sposób uzyskać stypendium? Należy złożyć wniosek. Można pobrać taki wniosek ze strony internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, który też zajmuje się później  wypłatą stypendium i przyznawaniem tej  formy pomocy. Natomiast jeśli chodzi o składanie wniosków, to wnioski powinny być składane w szkole, do której uczęszcza uczeń. 

MOPS w Częstochowie rozpatruje tylko wnioski złożone przez mieszkańców Częstochowy. Trzeba pamiętać także o niezbędnej dokumentacji:

Rozpatrywane są również te wnioski, które mają pełną dokumentację. Trzeba pamiętać o tym, żeby do wniosku dołączyć wszystkie dokumenty, które są wymagane, które są w tym wniosku opisane. To, o czym warto jeszcze pamiętać, to, że świadczenie wychowawcze 500+ nie jest wliczane do dochodu rodziny przy ustalaniu prawa do stypendium szkolnego. Stypendium jest pomocą finansową, która jest przyznawana na okres wskazany w decyzji, ale najczęściej są to dwa semestry danego roku szkolnego. To co ważne stypendium może być przeznaczone tylko na cele związane z edukacją i tutaj funkcjonuje taki katalog wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego. Można katalog tych wydatków znaleźć na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Warto się z nim zapoznać i tutaj przy dokonaniu wyboru zakupów w ramach stypendium należy kierować się tym katalogiem.

– wyjaśnia Olga Dargiel z częstochowskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj