StartWiadomość dnia Wiadomości

Mieszkańcy województwa mogą proponować uchwały

Inicjatywę grupie mieszkańców przyznaje Statut Województwa Lubuskiego, a także statuty dużych miast, np. Krakowa, Warszawy, Katowic czy Poznania. Do tej pory w Samorządzie Województwa Śląskiego inicjatywa uchwałodawcza przysługiwała grupie co najmniej 4 radnych, klubom, komisjom, przewodniczącemu Sejmiku, a także Zarządowi Województwa i Marszałkowi.

Starania o wprowadzenie zmian w Statucie w kierunku nadania mieszkańcom inicjatywy uchwałodawczej zostały zainicjowane przez Sejmik w marcu 2017 roku, kiedy przyjęto projekt zmian w Statucie. Potem zostały one skierowane konsultacji do Prezesa Rady Ministrów.

Zostaw komentarz