StartWiadomość dnia Wiadomości

Mieszkańcy Kiedrzyna znów zaniepokojeni planami rozbudowy korytarza północnego

Interwencje zapowiada już rada dzielnicy oraz część miejskich radnych.

Jak powiedziała nam radna Beata Struzik, droga prawdopodobnie nie powstanie, natomiast o jej wpisanie do studium dla Kiedrzyna będzie blokowało tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową, wbrew woli mieszkańców.

Mówiła nam zaniepokojona częstochowska radna z Kiedrzyna Beata Struzik. Rozmawiał Mariusz Osyra.

Zostaw komentarz