Radio Jura Home

MOJE MIASTO MOJE RADIO • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Mieszkańcy czekają na finał inwestycji. Kiedy skorzystamy z parku wodnego i promenady śródmiejskiej?

Facebook Twitter

Wedle wcześniejszych zapowiedzi magistratu, dwie duże miejskie inwestycje miały zostać oddane do użytku w wakacje, ale tak się nie stało. Mowa o Parku Wodnym i Promenadzie Śródmiejskiej. Przechodząc koło powstającego Aquparku da się zauważyć, że na obiekcie pojawiła się już woda.

W takim razie pytamy w Wydziale Zamówień Publicznych – kiedy otwarcie?

Do 15 września wykonawca generalny robót budowlanych ma czas na uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń, w tym najważniejszego – zezwolenie na użytkowanie tego obiektu. W tym momencie trwają prace odbiorowe wszystkich służb. Już na budowie był sanepid, trwa odbiór Państwowej Straży Pożarnej. Po zebraniu wszystkich tych dokumentów dopiero wystąpi wykonawca do Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o wydanie zgody na użytkowanie. 

Do końca września ma potrwać wyposażanie obiektu…:

Obiekt jest w zasadzie przygotowany, przystosowany, wysprzątany. Czekamy na wszystkie pozwolenia – to jeśli chodzi o wykonawcę robót budowlanych. Równoległe trwa do końca września proces wyposażania obiektu, bo tam mamy podpisane jeszcze trzy umowy.Dostawcy wyposażenia mają czas do końca września na dostarczenie i ustawienie wszystkich urządzeń i wszystkich sprzętów na terenie tegoż Aquaparku wewnątrz budynku. 

To teraz zapytajmy – co z Promenadą Śródmiejską?

Promenada Śródmiejska w zasadzie jest na ukończeniu. Front robót zbliża się ku końcowi, co możemy widzieć przechodząc tym terenem, który – podkreślam – jest ciągle terenem budowy. Niemniej wykonawca w poprzednim miesiącu zwrócił się do nas z prośbą, z uwagi na ogólnie panujące warunki, ściśle mówiąc o Covid, z prośbą o to, żeby przesunąć mu termin wykonania i zakończenia tej inwestycji do końca października. 

Promenada może zostać oddana do użytku jeszcze później, niż Aquapark:

Stosowny aneks w tym zakresie miasto podpisało z wykonawcą, więc póki co jest to prawie skończone. Niemniej jest to ciągle budowa i czekamy z tym odbiorem do momentu, kiedy wykonawca zgłosi do odbioru do zadanie inwestycyjne. 

Co wykonano w ramach wspomnianej inwestycji?

W ramach tej inwestycji urządzono cały teren kompleksowo – wykonana jest zieleń, ciągi piesze, nasadzone są nowe drzewa, ustawione są ławki, kosze na śmieci, urządzenia rekreacyjne, wykonany jest taki tubus wyciszający, więc cały teren nabrał tak naprawdę nowego kształtu.

– mówił Michał Konieczny- Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych UM.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj