StartWiadomości

Międzynarodowa konferencja nt. bezdomności odbywa się w Częstochowie

Jak zapowiadają organizatorzy podejmowany będzie pomijany dotąd temat pomocy naszym rodakom, którzy wyjechali za granicę w celach zarobkowych i znaleźli się na ulicy, często bez środków do życia.

Zapraszał Przewodniczący Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej Sejmiku Województwa Śląskiego Ryszard Majer. Międzynarodowa Konferencja Naukowa rozpoczyna się o 9.30 w sali sesyjnej. Uczestnicy będą analizować zarówno lokalne jak i systemowe mechanizmy pomocy Polakom bezdomnym poza granicami kraju. Działania pomocowe np. przy udziale streetworkerów zaczęły się już w Holandii.

– dodaje dr Ryszard Majer, senator RP. Jak oceniają częstochowscy pracownicy socjalni skala zjawiska bezdomności Polaków w krajach Unii z roku na rok stale wzrasta.

Zostaw komentarz