StartWiadomości

Miasto przyjęło roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Głównymi źródłami ich finansowania są fundusze zewnętrzne, w tym dotacje ale i składki, często darowizny i prywatni sponsorzy, rzadziej działalność gospodarcza. Dla organizacji posiadających status pożytku publicznego ważnym źródłem są wpłaty otrzymane z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Miasto opracowuje i przyjmuje projekt współpracy z trzecim sektorem na cały kolejny rok. Szczególnie że zleca im wiele zadań na podstawie otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym. Miasto przekazuje na nie dotacje z zakresu, np.: wychowania, ekologii, sportu, turystki, ochrony zwierząt, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Zostaw komentarz