Radio Jura Home

Moje Miasto Moje Radio • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Miasto przyjęło roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi

Facebook Twitter

W formie uchwały został przegłosowany przez Radę Miasta. Przypomnijmy, że obecnie w Częstochowie zarejestrowanych jest niemal tysiąc podmiotów ekonomii społecznej. Częstochowskie organizacje działają głównie w takich obszarach jak: sport, turystyka, rekreacja i hobby, rynek pracy i sprawy społeczne, kultura i sztuka, ochrona zdrowia, gospodarka oraz edukacja i wychowanie.

Głównymi źródłami ich finansowania są fundusze zewnętrzne, w tym dotacje ale i składki, często darowizny i prywatni sponsorzy, rzadziej działalność gospodarcza. Dla organizacji posiadających status pożytku publicznego ważnym źródłem są wpłaty otrzymane z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. Miasto opracowuje i przyjmuje projekt współpracy z trzecim sektorem na cały kolejny rok. Szczególnie że zleca im wiele zadań na podstawie otwartych konkursów ofert oraz w trybie pozakonkursowym. Miasto przekazuje na nie dotacje z zakresu, np.: wychowania, ekologii, sportu, turystki, ochrony zwierząt, kultury, ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj