Radio Jura Home

Gramy dla Was od 10 lat • Częstochowa 93.8 FM Słuchaj Online Facebook YouTube Twitter

Miasto podsumowało inwestycję związaną z budową trzech centrów przesiadkowych przy dworcach kolejowych

Facebook Twitter

Kosztowała ona – wraz z częścią drogową - 69 mln zł, z czego 27 mln zł stanowiły środki w ramach projektu unijnego. Od 26 stycznia centrum przy ul. Piłsudskiego obok dworca Częstochowa Osobowa zaczyna obsługiwać linie komunikacji miejskiej i gminnej.

fot. czestochowa.pl

Mówi prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk:

Na pewno efekt tej modernizacji cieszy. Zyskała i ulica Piłsudskiego i wiele ulic, które leżą przy dworcach PKP i które są przy centrach przesiadkowych, ale też przede wszystkim zyskali sami mieszkańcy, dzięki temu, że wzrosła liczba miejsc parkingowych, wzrosła liczba dróg rowerowych, które zostały przy tej okazji zmodernizowane. Mamy na pewno dużo łatwiej, żeby korzystać z komunikacji publicznej, że postanowić o tym, żeby się przesiąść z własnego samochodu właśnie na np. PKP i jechać do Warszawy czy do każdego innego miejsca za pośrednictwem publicznego przewoźnika pozostawiając wygodnie tutaj na miejscu swój rower, swój samochód, dojeżdżając do tego miejsca komunikacją publiczną. Także liczę, że będzie coraz więcej osób chętnych do skorzystania z komunikacji publicznej i tej częstochowskiej i tej międzyregionalnej.

Co zostało wykonane w ramach tego zadania? Wyjaśnia Joanna Holi- Sosnowska – dyrektor Zarządu Dróg.

W ramach tej inwestycji na terenie miasta powstały 3 węzły przesiadkowe. Ich lokalizacja nie jest przypadkowa. Zostały one usytuowane przy trzech dworcach kolejowych, mówimy tutaj o Dworcu Głównym, Dworcu Raków oraz Dworcu Stradom. W ramach tych lokalizacji zostały stworzone warunki do przesiadania się na komunikację autobusową, Również mamy do dyspozycji parkingi Park&Ride oraz parkingi Bike & Ride. W przypadku Dworca Centralnego mamy również integrację z tramwajem.

Celem inwestycji była integracja wszystkich dostępnych w mieście środków transportu zbiorowego z transportem indywidualnym…

Przede wszystkim tytułem stworzenia parkingów Park&Ride chcieliśmy zachęcić zarówno mieszkańców jak przede wszystkim osoby, które odwiedzają Częstochowę, żeby zostawiły bezpiecznie samochód na parkingu, te parkingi będą monitorowane i mogły korzystać w sposób swobodny z komunikacji publicznej czy też z systemu miejskiego roweru, który działa na terenie naszego miasta. Dodatkowo w ramach tej inwestycji również powstał system ścieżek rowerowych, to jest około 10 km, natomiast trasy zostały wytyczone tak, żeby mogły się bezpośrednio łączyć z już istniejącymi i w sposób swobodny, żeby można się od centrów przesiadkowych przemieszczać w kierunku centrum miasta. Zostały uzupełnione w ten sposób ciągi wzdłuż alei Pokoju, alei Niepodległości a także ul. Pułaskiego.

Przy węzłach mają jeszcze pojawić się biletomaty. Trwają w tej sprawie rozmowy z MPK

Jesteśmy obecnie na etapie rozmów z MPK, ponieważ to częstochowskie MPK zawiaduje systemem dystrybucji biletów, ale rzeczywiście są takie plany, żeby w tych miejscach, gdzie jest to bardziej potrzebne a węzły przesiadkowe są naturalnym miejscem, gdzie takie urządzenia powinny być. Jesteśmy na etapie negocjacji z MPK i myślę, że tego typu inwestycje się pojawią

– wyjaśnia Joanna Holi- Sosnowska – dyrektor Zarządu Dróg. W ramach inwestycji przebudowano też spore odcinki dróg ulic Piłsudskiego, Pułaskiego oraz zmodernizowano układ drogowy w okolicy dworca PKP na Rakowie. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.

Informacje dotyczące inwestycji oraz organizacji publicznego transportu zbiorowego, która będzie na nich obowiązywać w celu integracji z transportem indywidualnym.

Koszt: ok. 69 mln zł z dofinansowaniem ze środków UE w kwocie ok. 27 mln zł
Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego.

Co zostało wybudowane/przebudowane: Otoczenie trzech największych dworców kolejowych w mieście: Częstochowa – Osobowa (Dworzec Główny), Częstochowa Stradom i Częstochowa Raków wraz z miejscami parkingowymi typu Park and Ride, łączącymi węzły drogami rowerowymi, miejscami taxi i wytyczonymi dla autobusowej komunikacji zbiorowej, przebudowanymi drogami: ul. Pułaskiego (wraz z rondem przy wiadukcie) oraz Piłsudskiego (od alei NMP do ul. Piotrkowskiej) oraz układem drogowym na Rakowie (zgodnie z uwagami mieszkańców).

Korzyści z inwestycji:
– możliwość szybkiej przesiadki z dowolnego środka transportu prywatnego na środek transportu zbiorowego bądź alternatywny środek transportu;
– udogodnienie zarówno dla mieszkańców Częstochowy jak i ludzi spoza miasta, uatrakcyjnienie Częstochowy jako lidera subregionu północnego Województwa Śląskiego,
– odciążenie ruchu kołowego w godzinach szczytu (zwiększenie szans na to, że część z 40 tys. mieszkańców regionu, którzy przyjeżdżają codziennie do Częstochowy, porzuci prywatne środki transportu na rzecz transportu publicznego i komunikacji miejskiej),
– przebudowa kluczowych układów drogowych w trzech ważnych punktach miasta,
– poprawa estetyki i dostępności terenów przy dworcach PKP w mieście,
– dalsza rozbudowa i uzupełnianie sieci dróg rowerowych – powstało bądź zostało przebudowanych ok. 10 km sieci łączących dworce, przy których powstały węzły.

Infrastruktura/funkcjonalność inwestycji:
-miejsca dla autobusów publicznego transportu zbiorowego (łącznie na wszystkich centrach 15),
– miejscami postojowe ogólne (łącznie 76),
– miejsca postojowe taxi (łącznie 22)
– miejsca do zatrzymywania się osób z niepełnosprawnościami (12)
– parkingi dla rowerów bike&ride (łącznie miejsc na około 90 sztuk jednośladów),
– miejsca do szybkiego wysiadania/podrzucenia przy wejściach dworców (łącznie 7)
– miejsca parkingowe park & ride za bramkami elektronicznymi (łącznie 245) – do dyspozycji osób przesiadających się na środki publicznego transportu zbiorowego; regulamin korzystania z miejsc dostępnych za szlabanami będzie przedmiotem uchwały częstochowskiej Rady Miasta (na sesji 28 stycznia). Z parkingów „park&ride” korzystać będą mogli kierowcy deklarujący korzystanie ze środków publicznego transportu publicznego, którzy po pobraniu biletu z automatów (na oświadczenie o podróży publicznym transportem zbiorowym) będą upoważnieni do nieodpłatnego parkowania.

Docelowo po uzgodnieniu ze wszystkimi przewoźnikami, oświadczenie zastąpi sczytywanie przez automat biletów środków publicznego transportu zbiorowego, po którym będą wydawane bilety do parkowania.

Organizacja komunikacji miejskiej na centrach przesiadkowych:

1. Dworzec PKP Stradom

Od 1 stycznia 2021 roku:
– obok dworca, ulicą Pułaskiego kursują linie autobusowe nr 23 i 69;
– przez peron kursują linie nr 15 i 37, wykonując wjazdy kieszeniowe (przelotowo), obsługa pasażerów odbywa się na pierwszym wg kolejności słupku przystankowym.

Docelowo:
– oprócz powyższych możliwe będzie w przyszłości skierowanie na dworzec jeszcze jednej linii autobusowej od strony centrum, bez ingerencji w układ logistyczny pozostałych połączeń.
Łącznie na węźle i w jego obrębie cztery linie autobusowe MPK.

2. Dworzec PKP Raków

Od 1 stycznia 2021 roku:
– przy Skwerze Junaków, z peronu zewnętrznego korzystają linie za tramwaj oraz linia 19, która wykonuje tam wjazdy kieszeniowe (przelotowo).
– po drugiej stronie przejścia podziemnego pod torami kolejowymi, przy ul. Rejtana, znajduje się pętla linii 23, odległa o 120 metrów i połączona ze Skwerem Junaków bez barier architektonicznych.

Docelowo:
oprócz powyższych (z uwzględnieniem, że po powrocie na stałe trasy tramwajów przestaje jeździć autobus za tramwaj):
– przy Skwerze Junaków, z peronu zewnętrznego korzystają linie nr 12, 32 i 80 (jako przystanki końcowe) – realizacja po zakończeniu remontu ulicy Łukasińskiego (odbiory ulicy początku lutego).
– przy Skwerze Junaków, z peronu wewnętrznego korzystają linie nr 19, 31, 35 i 36 (jako przystanki przelotowe w ramach wjazdów kieszeniowych) – realizacja po zakończeniu remontu ulicy Łukasińskiego.
– kiedy zapadnie decyzja o przywróceniu tramwajów na Aleję Pokoju, w odległości 150 metrów (połączenie bez barier architektonicznych) będzie obsługiwany przystanek końcowy dla linii tramwajowej nr 2, a jednocześnie początkowy dla skróconego wariantu linii nr 1.
Łącznie na węźle i w jego obrębie dziewięć linii autobusowych MPK + tramwaj (do czasu powrotu – autobus za tramwaj)

3. Dworzec PKP Główny – Piłsudskiego

Od 26 stycznia 2021 roku:
– z peronu zewnętrznego korzystają linie MPK: 18, 30 i 33, w układzie przystanków kolejno: do wysiadania – techniczny – odjazdowy (wszystkie trzy linie na swojej trasie mają przystanki poza granicami miasta)
– z peronu środkowego korzystają linie GZK Rędziny: R, Rm i Rk, w układzie przystanków kolejno: do wysiadania/techniczny – odjazdowy – przystanek dla przewoźników komercyjnych.
– z peronu wewnętrznego będą korzystać przewoźnicy komercyjni w liczbie i zakresie uzgadnianym na bieżąco z MZDiT, uzgodnienia z przewoźnikami komercyjnymi trwają, szczegóły w I kwartale 2021 roku.
Łącznie na węźle i w jego obrębie trzy linie autobusowe MPK i trzy linie autobusowe GZK + przewoźnicy komercyjni po odpowiednich uzgodnieniach.

Docelowo:
– oprócz powyższych istnieje techniczna możliwość skierowania przez węzeł jeszcze dwóch, kolejnych autobusów MPK
– po drugiej stronie dworca dostępna linia tramwajowa, przebudowywany przez służby PKP ma być także dworzec wraz budową kolejnego węzła integrującego kolej i autobusy.

Najnowsze

R E K L A M A

Polecamy dzisiaj